ˆ

Ponowne wykorzystywanie informacji

Szczegóły informacji

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2013-04-24 13:40:56 Informacja ogłoszona dnia 2013-04-24 13:52:45 przez Tomasz Melonek

Akapit nr - brak tytułu

1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz w wyżej wymienionych serwisach internetowych Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu.
Podmiot wykorzystujący informacje udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz w wyżej wymienionych serwisach internetowych Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu jest zobowiązany do:
  • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej
  • dalszego udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie uzyskanej formie
  • informowania o przetworzeniu informacji wykorzystywanej
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Starostwu Powiatowemu w Międzyrzeczu.
3. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.
  • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Starosta Międzyrzecki, w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
  • Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), z tym, że:
- odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni
- uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Starostwo Powiatowe
w Międzyrzeczu uzyskało dany utwór
 
  • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1279, z późn. zm.) z tym, że:
- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę."

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu