ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości 8.2019 Obowiązujący
2 2019-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 7.2019 Obowiązujący
3 2019-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi 6.2019 Obowiązujący
4 2019-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych do spółki 5.2019 Obowiązujący
5 2019-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok 2019 4.2019 Obowiązujący
6 2019-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia jednostek organizacyjnych Powiatu Międzyrzeckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2020 roku 3.2019 Obowiązujący
7 2019-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia jednostek budżetowych Powiatu Międzyrzeckiego do dokonywania zmian w planach finansowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej 2.2019 Obowiązujący
8 2019-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie na 2019 r. 1.2019 Obowiązujący
9 2018-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. IV.21.18 Obowiązujący
10 2018-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. IV.20.18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU