ˆ

Nieodpłatna pomoc prawna

Szczegóły informacji

Nieodpłatna pomoc prawna

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2019-01-04 10:21:47 Informacja ogłoszona dnia 2019-01-04 10:22:22 przez Tomasz Melonek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od dnia 1 stycznia 2016 r. Powiat Międzyrzecki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2017.2030 z późniejszymi zmianami).
W Powiecie Międzyrzeckim działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
 1. w Międzyrzeczu, w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Przemysłowej 2, pok. nr 13, telefon kontaktowy czynny jest w godzinach pracy prawników: 95-742-84-67, email: :
  • poniedziałek w godz. 1200 - 1600 (adwokat)
  • wtorek w godz. 1000 - 1400 (adwokat)
  • środa w godz. 900 - 1300 (adwokat)
  • czwartek w godz. 730 - 1130 (radca prawny)
  • piątek w godz. 1200 - 1600 (radca prawny)
 2. w Skwierzynie, w budynku Zakładu Usług Komunalnych, przy ul. Chrobrego 5, pok. 9, punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, porad udziela adwokat codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 1500 do 1900, telefon kontaktowy czynny w godzinach pracy prawnika: 784 121 444, email:
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba taka przed uzyskaniem pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Osoby uprawnione powinny wcześniej umówić termin wizyty w danym punkcie pod numerem telefonu 95-742-84-10 lub adresem poczty elektronicznej w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu.
 
Pomoc prawna polega na:
 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego
 3. sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postepowaniu sądowo-administracyjnym
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
 
Więcej o pomocy prawnej na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Międzyrzecki
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2019-01-03 13:26:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Tomaszewska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-04 10:21:47
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Melonek Data udostępnienia informacji: 2019-01-04 10:22:22
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Melonek Data ostatniej zmiany: 2019-03-12 13:06:09
Artykuł był wyświetlony: 1438 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU