ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Międzyrzecki 33
Zadania i status Powiatu 13314
Władze Powiatu 21138
Statut Powiatu 10322
Finanse Powiatu 0
Budżet Powiatu 45904
Sprawozdania z wykonania budżetu 21989
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2102
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 4507
Sprawozdania, w tym inf. dot. art. 37 Ustawy o finansach publicznych 35996
Bilanse 129
Majątek Powiatu 5216
Strategie i programy 8422
Ogłoszenia 1209
Kontrole 0
Kontrole w jednostkach 29447
Jednostki organizacyjne 12049
Stowarzyszenia i fundacje 77
Powiatowe inspekcje i służby 6527
Uchwały Zgromadzenia Wspólników Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. 380
Wybory 69
Zarząd Powiatu 23
Skład Zarządu 29349
Zadania Zarządu 6325
Terminy i porządek posiedzeń 3
Kadencja 2018 - 2023 8145
Kadencja 2014 - 2018 16936
Kadencja 2010 - 2014 10258
Protokoły z posiedzeń 0
Kadencja 2018 - 2023 7018
Kadencja 2014 - 2018 32216
Kadencja 2010 - 2014 44372
Rada Powiatu 21
Skład Rady 35231
Kompetencje Rady 6387
Terminy i program sesji 0
Kadencja 2018 - 2023 5656
Kadencja 2014 - 2018 96439
Kadencja 2010 - 2014 65712
Plan pracy Rady 6
Kadencja 2018 - 2023 787
Kadencja 2014 - 2018 9128
Kadencja 2010 - 2014 9026
Komisje Rady 0
Kadencja 2018 - 2023 1164
Kadencja 2014 - 2018 5635
Kadencja 2010 - 2014 7421
Terminy i program komisji 180
Kadencja 2018 - 2023 2533
Kadencja 2014 - 2018 60112
Interpelacje 0
Wzór interpelacji 5299
Kadencja 2018 - 2023 13088
Kadencja 2014 - 2018 81882
Kadencja 2010 - 2014 106862
Plan pracy komisji 0
Kadencja 2018 - 2023 865
Kadencja 2014 - 2018 9005
Kadencja 2010 - 2014 7351
Protokoły z sesji 0
Kadencja 2018 - 2023 3076
Kadencja 2014 - 2018 58753
Kadencja 2010 - 2014 51497
Transmisje sesji Rady Powiatu 6636
Starostwo Powiatowe 176
Wydziały 129319
Audytor Wewnętrzny 7058
Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 6424
Biuro Rady Powiatu 5658
Biuro Starosty 9709
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6282
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 6570
Wydział Architektury i Budownictwa 24591
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji 15685
Wydział Finansów 6286
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 13157
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 10798
Wydział Komunikacji i Dróg 55007
Wydział Organizacyjny 6684
Wydział Ochrony Środowiska 9261
Schemat organizacyjny 9732
Regulaminy 51303
Obwieszczenia Starosty 15
Finanse starostwa 0
Bilanse 123
Plan finansowy 380
Lobbing 5400

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Kontakty 58918
Elektroniczna skrzynka podawcza 30049
NIP, REGON, nr kont 17851
Jak załatwić 1045997
Wydziały 600158
Sprawy 597497
Geoportal 0
Rejestracja pojazdów 0
Najnowsze artykuły 14447
Przetargi 90747
Zamówienia publiczne 148317
Aktualne 141890
W toku 84620
Wyniki 97865
Archiwalne 98836
Wyniki innych postępowań 80556
Zamówienia do 30.000 euro 27471
Plan zamówień publicznych 4739
Oświadczenia majątkowe 690030
Wzory oświadczeń majątkowych 5239
Akty prawne 1142292
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych 6024
Nieodpłatna pomoc prawna 14655
Ogłoszenia o pracy 85164
Aktualne 28057
W toku 31932
Wyniki 157417
Rejestry 776
Wykaz prowadzonych rejestrów 12726
Rejestr informacji o środowisku 7306
Rejestr instytucji kultury 6808
Rejestr zbiorów danych osobowych 5123
Organizacje pozarządowe 29904
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 11172
Ponowne wykorzystywanie informacji 10414

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania z BIP 9722
Ochrona danych osobowych 10209
Archiwum BIP 0
Rejestr zmian 1974785
Redakcja biuletynu 4911
Mapa serwisu 5098
Kontakt 91125
Statystyki 5017

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU