ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Międzyrzecki 33
Zadania i status Powiatu 9806
Władze Powiatu 17802
Statut Powiatu 8448
Finanse Powiatu 0
Budżet Powiatu 34575
Sprawozdania z wykonania budżetu 16416
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 235
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2739
Sprawozdania, w tym inf. dot. art. 37 Ustawy o finansach publicznych 27838
Majątek Powiatu 4098
Strategie i programy 6123
Ogłoszenia 605
Ogłoszenia 35730
Zbywanie nieruchomości 9382
Kontrole 0
Kontrole jednostek 23685
Jednostki organizacyjne 9428
Powiatowe inspekcje i służby 5245
Geoportal 0
Zarząd Powiatu 23
Skład Zarządu 22643
Zadania Zarządu 5296
Terminy i porządek posiedzeń 3
2018 4278
2017 31743
2016 60037
2015 81907
2014 112287
2013 82293
Protokoły z posiedzeń 0
2018 3112
2017 21528
2016 49479
2015 63533
2014 75300
2013 66367
Rada Powiatu 21
Skład Rady 24189
Kompetencje Rady 5177
Terminy i program sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 68993
Kadencja 2010 - 2014 57378
Plan pracy Rady 3
Kadencja 2014 - 2018 6877
Kadencja 2010 - 2014 7649
Komisje Rady 0
Kadencja 2014 - 2018 4532
Kadencja 2010 - 2014 6499
Terminy i program komisji 175
Kadencja 2014 - 2018 40970
Interpelacje 0
Wzór interpelacji 3555
Kadencja 2014 - 2018 58225
Kadencja 2010 - 2014 91570
Plan pracy komisji 0
Kadencja 2014 - 2018 6676
Kadencja 2010 - 2014 6448
Protokoły z sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 41846
Kadencja 2010 - 2014 44326
Starostwo Powiatowe 32
Wydziały 86151
Audytor Wewnętrzny 5604
Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 5322
Biuro Rady Powiatu 4510
Biuro Starosty 7274
Stowarzyszenia 6387
Koordynator unijnego projektu edukacyjnego 1736
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4973
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 5317
Wydział Architektury i Budownictwa 20132
Obwieszczenia 10752
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji 11358
Wydział Finansów 5023
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 10044
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 8938
Wydział Komunikacji i Dróg 42973
Wydział Organizacyjny 5194
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 6966
Obwieszczenia 1214
Schemat organizacyjny 8032
Regulaminy 41506
Plan finansowy 28145
Lobbing 3614

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Kontakty 48803
Elektroniczna skrzynka podawcza 23261
NIP, REGON, nr kont 14892
Jak załatwić 839488
Wydziały 465986
Sprawy 466680
Najnowsze artykuły 11325
Przetargi 68691
Zamówienia publiczne 108288
Aktualne 103012
W toku 61432
Wyniki 69508
Archiwalne 69148
Wyniki innych postępowań 55802
Zamówienia do 30.000 euro 20151
Plan zamówień publicznych 2496
Oświadczenia majątkowe 497925
Wzory oświadczeń majątkowych 3931
Akty prawne 832944
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych 4641
Nieodpłatna pomoc prawna 10029
Zgłoszenia budowlane 11
Ogłoszenia o pracy 63076
Aktualne 22420
W toku 22911
Wyniki 114629
Rejestry 775
Wykaz prowadzonych rejestrów 10475
Rejestr informacji o środowisku 6079
Rejestr instytucji kultury 5587
Rejestr zbiorów danych osobowych 3864
Organizacje pozarządowe 18808
2018 4509
2017 12628
2016 13640
2015 34763
2013 7918
2014 10123
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 9273
Ponowne wykorzystywanie 8047

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania z BIP 7761
Ochrona danych osobowych 6924
Archiwum BIP 0
Rejestr zmian 1489911
Redakcja biuletynu 4010
Mapa serwisu 4050
Kontakt 72762
Statystyki 4071

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU