ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Międzyrzecki 33
Zadania i status Powiatu 10747
Władze Powiatu 18661
Statut Powiatu 8872
Finanse Powiatu 0
Budżet Powiatu 37218
Sprawozdania z wykonania budżetu 17612
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 680
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 3276
Sprawozdania, w tym inf. dot. art. 37 Ustawy o finansach publicznych 29959
Majątek Powiatu 4386
Strategie i programy 6658
Ogłoszenia 659
Ogłoszenia 38643
Zbywanie nieruchomości 9749
Wybory 998
Kontrole 0
Kontrole jednostek 25227
Jednostki organizacyjne 10069
Powiatowe inspekcje i służby 5581
Geoportal 0
Zarząd Powiatu 23
Skład Zarządu 23864
Zadania Zarządu 5577
Terminy i porządek posiedzeń 3
2018 8563
2017 37016
2016 64615
2015 86669
2014 117580
2013 84663
Protokoły z posiedzeń 0
2018 6746
2017 25637
2016 52923
2015 66696
2014 78727
2013 68805
Rada Powiatu 21
Skład Rady 25737
Kompetencje Rady 5424
Terminy i program sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 75762
Kadencja 2010 - 2014 59286
Plan pracy Rady 3
Kadencja 2014 - 2018 7515
Kadencja 2010 - 2014 8047
Komisje Rady 0
Kadencja 2014 - 2018 4833
Kadencja 2010 - 2014 6746
Terminy i program komisji 177
Kadencja 2014 - 2018 45671
Interpelacje 0
Wzór interpelacji 3921
Kadencja 2014 - 2018 65125
Kadencja 2010 - 2014 94999
Plan pracy komisji 0
Kadencja 2014 - 2018 7310
Kadencja 2010 - 2014 6704
Protokoły z sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 46364
Kadencja 2010 - 2014 45925
Starostwo Powiatowe 32
Wydziały 94738
Audytor Wewnętrzny 5922
Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 5599
Biuro Rady Powiatu 4762
Biuro Starosty 7814
Stowarzyszenia 7124
Koordynator unijnego projektu edukacyjnego 2030
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5308
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 5595
Wydział Architektury i Budownictwa 21519
Obwieszczenia 11397
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji 12248
Wydział Finansów 5285
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 10992
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 9499
Wydział Komunikacji i Dróg 45976
Wydział Organizacyjny 5572
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 7460
Obwieszczenia 2491
Schemat organizacyjny 8386
Regulaminy 44005
Plan finansowy 30840
Lobbing 3988

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Kontakty 52341
Elektroniczna skrzynka podawcza 24918
NIP, REGON, nr kont 15832
Jak załatwić 899529
Wydziały 496553
Sprawy 496404
Rejestracja pojazdów 0
Najnowsze artykuły 12146
Przetargi 75718
Zamówienia publiczne 117898
Aktualne 113723
W toku 65978
Wyniki 75009
Archiwalne 74499
Wyniki innych postępowań 60159
Zamówienia do 30.000 euro 22616
Plan zamówień publicznych 2978
Oświadczenia majątkowe 551111
Wzory oświadczeń majątkowych 4240
Akty prawne 904707
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych 4935
Nieodpłatna pomoc prawna 11329
Zgłoszenia budowlane 11
Ogłoszenia o pracy 67417
Aktualne 23517
W toku 24128
Wyniki 123248
Rejestry 776
Wykaz prowadzonych rejestrów 11119
Rejestr informacji o środowisku 6421
Rejestr instytucji kultury 5859
Rejestr zbiorów danych osobowych 4285
Organizacje pozarządowe 18877
2018 8558
2017 13739
2016 14728
2015 36435
2013 8613
2014 10965
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 9712
Ponowne wykorzystywanie informacji 8592
Wybory 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania z BIP 8245
Ochrona danych osobowych 7753
Archiwum BIP 0
Rejestr zmian 1618712
Redakcja biuletynu 4206
Mapa serwisu 4308
Kontakt 77837
Statystyki 4334

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU