ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Międzyrzecki 33
Zadania i status Powiatu 11431
Władze Powiatu 19383
Statut Powiatu 9256
Finanse Powiatu 0
Budżet Powiatu 39004
Sprawozdania z wykonania budżetu 18601
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 978
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 3597
Sprawozdania, w tym inf. dot. art. 37 Ustawy o finansach publicznych 31190
Majątek Powiatu 4592
Strategie i programy 7147
Ogłoszenia 769
Ogłoszenia 40697
Zbywanie nieruchomości 9963
Wybory 4171
Kontrole 0
Kontrole jednostek 26264
Jednostki organizacyjne 10582
Powiatowe inspekcje i służby 5801
Geoportal 0
Zarząd Powiatu 23
Skład Zarządu 25722
Zadania Zarządu 5750
Terminy i porządek posiedzeń 3
Kadencja 2018 - 2023 228
Kadencja 2014 - 2018 11
Kadencja 2010 - 2014 4
Protokoły z posiedzeń 0
Kadencja 2018 - 2023 161
Kadencja 2014 - 2018 10869
Kadencja 2010 - 2014 29472
Rada Powiatu 21
Skład Rady 29152
Kompetencje Rady 5620
Terminy i program sesji 0
Kadencja 2018 - 2023 1267
Kadencja 2014 - 2018 81091
Kadencja 2010 - 2014 60680
Plan pracy Rady 3
Kadencja 2014 - 2018 7917
Kadencja 2010 - 2014 8265
Komisje Rady 0
Kadencja 2014 - 2018 5152
Kadencja 2010 - 2014 6889
Terminy i program komisji 177
Kadencja 2014 - 2018 48964
Interpelacje 0
Wzór interpelacji 4345
Kadencja 2018 - 2023 156
Kadencja 2014 - 2018 68838
Kadencja 2010 - 2014 97335
Plan pracy komisji 0
Kadencja 2014 - 2018 7759
Kadencja 2010 - 2014 6861
Protokoły z sesji 0
Kadencja 2018 - 2023 80
Kadencja 2014 - 2018 49675
Kadencja 2010 - 2014 47143
Transmisje sesji Rady Powiatu 1755
Starostwo Powiatowe 32
Wydziały 100907
Audytor Wewnętrzny 6195
Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 5769
Biuro Rady Powiatu 4964
Biuro Starosty 8234
Stowarzyszenia 7504
Koordynator unijnego projektu edukacyjnego 2239
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5526
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 5834
Wydział Architektury i Budownictwa 22160
Obwieszczenia 11738
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji 12878
Wydział Finansów 5517
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 11495
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 9777
Wydział Komunikacji i Dróg 47710
Wydział Organizacyjny 5790
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 7845
Obwieszczenia 2820
Schemat organizacyjny 8646
Regulaminy 45262
Plan finansowy 32323
Lobbing 4204

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Kontakty 53950
Elektroniczna skrzynka podawcza 25861
NIP, REGON, nr kont 16287
Jak załatwić 927702
Wydziały 517429
Sprawy 514346
Rejestracja pojazdów 0
Najnowsze artykuły 12763
Przetargi 79182
Zamówienia publiczne 124213
Aktualne 118970
W toku 68900
Wyniki 78706
Archiwalne 78630
Wyniki innych postępowań 63574
Zamówienia do 30.000 euro 23749
Plan zamówień publicznych 3276
Oświadczenia majątkowe 578583
Wzory oświadczeń majątkowych 4411
Akty prawne 952395
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych 5203
Nieodpłatna pomoc prawna 12118
Zgłoszenia budowlane 11
Ogłoszenia o pracy 71643
Aktualne 24467
W toku 26220
Wyniki 130258
Rejestry 776
Wykaz prowadzonych rejestrów 11490
Rejestr informacji o środowisku 6612
Rejestr instytucji kultury 6075
Rejestr zbiorów danych osobowych 4493
Organizacje pozarządowe 18893
2018 10839
2017 14610
2016 15381
2015 37369
2013 9068
2014 11517
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 10015
Ponowne wykorzystywanie informacji 8994
Wybory 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania z BIP 8597
Ochrona danych osobowych 8276
Archiwum BIP 0
Rejestr zmian 1695961
Redakcja biuletynu 4354
Mapa serwisu 4466
Kontakt 80591
Statystyki 4469

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU