Statystyki - Powiat Międzyrzecki
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Międzyrzecki 33
Zadania i status Powiatu 10285
Władze Powiatu 18154
Statut Powiatu 8661
Finanse Powiatu 0
Budżet Powiatu 35826
Sprawozdania z wykonania budżetu 16994
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 435
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2950
Sprawozdania, w tym inf. dot. art. 37 Ustawy o finansach publicznych 29026
Majątek Powiatu 4249
Strategie i programy 6366
Ogłoszenia 638
Ogłoszenia 37190
Zbywanie nieruchomości 9552
Kontrole 0
Kontrole jednostek 24500
Jednostki organizacyjne 9656
Powiatowe inspekcje i służby 5395
Geoportal 0
Zarząd Powiatu 23
Skład Zarządu 23220
Zadania Zarządu 5440
Terminy i porządek posiedzeń 3
2018 6293
2017 34284
2016 62253
2015 84147
2014 114783
2013 83515
Protokoły z posiedzeń 0
2018 4851
2017 23529
2016 51181
2015 64976
2014 76783
2013 67438
Rada Powiatu 21
Skład Rady 24838
Kompetencje Rady 5322
Terminy i program sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 71825
Kadencja 2010 - 2014 58431
Plan pracy Rady 3
Kadencja 2014 - 2018 7213
Kadencja 2010 - 2014 7849
Komisje Rady 0
Kadencja 2014 - 2018 4695
Kadencja 2010 - 2014 6635
Terminy i program komisji 175
Kadencja 2014 - 2018 43186
Interpelacje 0
Wzór interpelacji 3730
Kadencja 2014 - 2018 62066
Kadencja 2010 - 2014 93309
Plan pracy komisji 0
Kadencja 2014 - 2018 7004
Kadencja 2010 - 2014 6587
Protokoły z sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 44079
Kadencja 2010 - 2014 45159
Starostwo Powiatowe 32
Wydziały 89259
Audytor Wewnętrzny 5757
Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 5460
Biuro Rady Powiatu 4631
Biuro Starosty 7558
Stowarzyszenia 6742
Koordynator unijnego projektu edukacyjnego 1909
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5144
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 5442
Wydział Architektury i Budownictwa 20789
Obwieszczenia 10991
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji 11786
Wydział Finansów 5157
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 10417
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 9220
Wydział Komunikacji i Dróg 44547
Wydział Organizacyjny 5368
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 7212
Obwieszczenia 1864
Schemat organizacyjny 8208
Regulaminy 42669
Plan finansowy 29545
Lobbing 3806

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Kontakty 50616
Elektroniczna skrzynka podawcza 24122
NIP, REGON, nr kont 15353
Jak załatwić 866812
Wydziały 481219
Sprawy 480551
Rejestracja pojazdów 0
Najnowsze artykuły 11705
Przetargi 72288
Zamówienia publiczne 112381
Aktualne 108069
W toku 63292
Wyniki 71690
Archiwalne 71081
Wyniki innych postępowań 57406
Zamówienia do 30.000 euro 21386
Plan zamówień publicznych 2732
Oświadczenia majątkowe 523900
Wzory oświadczeń majątkowych 4090
Akty prawne 868053
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych 4801
Nieodpłatna pomoc prawna 10646
Zgłoszenia budowlane 11
Ogłoszenia o pracy 65078
Aktualne 22938
W toku 23479
Wyniki 118601
Rejestry 776
Wykaz prowadzonych rejestrów 10825
Rejestr informacji o środowisku 6247
Rejestr instytucji kultury 5717
Rejestr zbiorów danych osobowych 4032
Organizacje pozarządowe 18851
2018 6442
2017 13146
2016 14179
2015 35571
2013 8261
2014 10546
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 9515
Ponowne wykorzystywanie informacji 8322

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania z BIP 8027
Ochrona danych osobowych 7370
Archiwum BIP 0
Rejestr zmian 1550291
Redakcja biuletynu 4119
Mapa serwisu 4191
Kontakt 75403
Statystyki 4199

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU