ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Międzyrzecki 33
Zadania i status Powiatu 8153
Władze Powiatu 16603
Statut Powiatu 7467
Finanse Powiatu 0
Budżet Powiatu 30069
Sprawozdania z wykonania budżetu 14022
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 1997
Sprawozdania, w tym inf. dot. art. 37 Ustawy o finansach publicznych 24728
Majątek Powiatu 3559
Strategie i programy 5183
Ogłoszenia 504
Ogłoszenia 31246
Zbywanie nieruchomości 8757
Kontrole 0
Kontrole jednostek 20694
Jednostki organizacyjne 8305
Powiatowe inspekcje i służby 4550
Zarząd Powiatu 23
Skład Zarządu 20628
Zadania Zarządu 4762
Terminy i porządek posiedzeń 3
2018 160
2017 20172
2016 49163
2015 71144
2014 101332
2013 77646
Protokoły z posiedzeń 0
2017 12984
2016 40887
2015 55735
2014 68407
2013 60740
Rada Powiatu 21
Skład Rady 22039
Kompetencje Rady 4637
Terminy i program sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 56590
Kadencja 2010 - 2014 52673
Plan pracy Rady 3
Kadencja 2014 - 2018 5596
Kadencja 2010 - 2014 6974
Komisje Rady 0
Kadencja 2014 - 2018 3911
Kadencja 2010 - 2014 6005
Terminy i program komisji 174
Kadencja 2014 - 2018 31704
Interpelacje 0
Wzór interpelacji 2961
Kadencja 2014 - 2018 47329
Kadencja 2010 - 2014 84007
Plan pracy komisji 0
Kadencja 2014 - 2018 5307
Kadencja 2010 - 2014 6013
Protokoły z sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 34535
Kadencja 2010 - 2014 40710
Starostwo Powiatowe 32
Wydziały 71517
Audytor Wewnętrzny 4913
Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 4705
Biuro Rady Powiatu 3981
Biuro Starosty 6169
Stowarzyszenia 4454
Koordynator unijnego projektu edukacyjnego 1187
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4440
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 4751
Wydział Architektury i Budownictwa 18217
Obwieszczenia 9790
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji 9255
Wydział Finansów 4480
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 8861
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 8217
Wydział Komunikacji i Dróg 37550
Wydział Organizacyjny 4573
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 5966
Obwieszczenia 212
Schemat organizacyjny 7211
Regulaminy 36221
Plan finansowy 23675
Lobbing 2714

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Kontakty 43048
Elektroniczna skrzynka podawcza 20011
NIP, REGON, nr kont 13370
Jak załatwić 744767
Wydziały 403034
Sprawy 408780
Najnowsze artykuły 10224
Przetargi 57786
Zamówienia publiczne 91039
Aktualne 87496
W toku 52181
Wyniki 58480
Archiwalne 58416
Wyniki innych postępowań 47061
Zamówienia do 30.000 euro 16892
Plan zamówień publicznych 1384
Oświadczenia majątkowe 426607
Wzory oświadczeń majątkowych 3290
Akty prawne 716357
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych 4193
Nieodpłatna pomoc prawna 7686
Zgłoszenia budowlane 11
Ogłoszenia o pracy 56807
Aktualne 20610
W toku 20941
Wyniki 97916
Rejestry 771
Wykaz prowadzonych rejestrów 9425
Rejestr informacji o środowisku 5432
Rejestr instytucji kultury 5001
Rejestr zbiorów danych osobowych 3132
Organizacje pozarządowe 18739
2017 9038
2016 11460
2015 31600
2014 8352
2013 6468
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 8421
Ponowne wykorzystywanie 7110

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania z BIP 6817
Przetwarzanie danych osobowych 5711
Archiwum BIP 0
Rejestr zmian 1292797
Redakcja biuletynu 3599
Mapa serwisu 3623
Kontakt 64699
Statystyki 3682

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU