ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Międzyrzecki 33
Zadania i status Powiatu 12123
Władze Powiatu 20110
Statut Powiatu 9669
Finanse Powiatu 0
Budżet Powiatu 41480
Sprawozdania z wykonania budżetu 19701
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 1382
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 3926
Sprawozdania, w tym inf. dot. art. 37 Ustawy o finansach publicznych 32813
Majątek Powiatu 4802
Strategie i programy 7623
Ogłoszenia 940
Ogłoszenia 42974
Zbywanie nieruchomości 10178
Wybory 4827
Kontrole 0
Kontrole jednostek 27419
Jednostki organizacyjne 11150
Powiatowe inspekcje i służby 6089
Geoportal 0
Zarząd Powiatu 23
Skład Zarządu 27180
Zadania Zarządu 5989
Terminy i porządek posiedzeń 3
Kadencja 2018 - 2023 2426
Kadencja 2014 - 2018 4487
Kadencja 2010 - 2014 3029
Protokoły z posiedzeń 0
Kadencja 2018 - 2023 1945
Kadencja 2014 - 2018 16528
Kadencja 2010 - 2014 34610
Rada Powiatu 21
Skład Rady 31589
Kompetencje Rady 5909
Terminy i program sesji 0
Kadencja 2018 - 2023 2768
Kadencja 2014 - 2018 86722
Kadencja 2010 - 2014 62473
Plan pracy Rady 6
Kadencja 2018 - 2023 227
Kadencja 2014 - 2018 8531
Kadencja 2010 - 2014 8605
Komisje Rady 0
Kadencja 2018 - 2023 515
Kadencja 2014 - 2018 5365
Kadencja 2010 - 2014 7092
Terminy i program komisji 179
Kadencja 2018 - 2023 762
Kadencja 2014 - 2018 52996
Interpelacje 0
Wzór interpelacji 4785
Kadencja 2018 - 2023 2805
Kadencja 2014 - 2018 73379
Kadencja 2010 - 2014 100548
Plan pracy komisji 0
Kadencja 2018 - 2023 224
Kadencja 2014 - 2018 8374
Kadencja 2010 - 2014 7080
Protokoły z sesji 0
Kadencja 2018 - 2023 1156
Kadencja 2014 - 2018 53153
Kadencja 2010 - 2014 48857
Transmisje sesji Rady Powiatu 3158
Starostwo Powiatowe 32
Wydziały 109019
Audytor Wewnętrzny 6531
Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 6006
Biuro Rady Powiatu 5216
Biuro Starosty 8816
Stowarzyszenia 8146
Koordynator unijnego projektu edukacyjnego 2490
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5787
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 6107
Wydział Architektury i Budownictwa 23051
Obwieszczenia 12162
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji 13817
Wydział Finansów 5802
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 12133
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 10144
Wydział Komunikacji i Dróg 50378
Wydział Organizacyjny 6122
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 8392
Obwieszczenia 3138
Schemat organizacyjny 8989
Regulaminy 47396
Plan finansowy 34791
Lobbing 4698

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Kontakty 55871
Elektroniczna skrzynka podawcza 27045
NIP, REGON, nr kont 16891
Jak załatwić 968522
Wydziały 545275
Sprawy 540984
Rejestracja pojazdów 0
Najnowsze artykuły 13456
Przetargi 83825
Zamówienia publiczne 131374
Aktualne 126297
W toku 73244
Wyniki 84463
Archiwalne 84579
Wyniki innych postępowań 68280
Zamówienia do 30.000 euro 25244
Plan zamówień publicznych 3955
Oświadczenia majątkowe 616730
Wzory oświadczeń majątkowych 4621
Akty prawne 1015046
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych 5484
Nieodpłatna pomoc prawna 13063
Zgłoszenia budowlane 11
Ogłoszenia o pracy 76776
Aktualne 25636
W toku 28333
Wyniki 140218
Rejestry 776
Wykaz prowadzonych rejestrów 11913
Rejestr informacji o środowisku 6863
Rejestr instytucji kultury 6323
Rejestr zbiorów danych osobowych 4713
Organizacje pozarządowe 20327
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 10370
Ponowne wykorzystywanie informacji 9487
Wybory 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania z BIP 9035
Ochrona danych osobowych 9028
Archiwum BIP 0
Rejestr zmian 1796252
Redakcja biuletynu 4550
Mapa serwisu 4687
Kontakt 84747
Statystyki 4675

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU