ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Międzyrzecki 33
Zadania i status Powiatu 9326
Władze Powiatu 17460
Statut Powiatu 8192
Finanse Powiatu 0
Budżet Powiatu 32969
Sprawozdania z wykonania budżetu 15599
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2541
Sprawozdania, w tym inf. dot. art. 37 Ustawy o finansach publicznych 26471
Majątek Powiatu 3955
Strategie i programy 5825
Ogłoszenia 566
Ogłoszenia 33979
Zbywanie nieruchomości 9143
Kontrole 0
Kontrole jednostek 22766
Jednostki organizacyjne 9060
Powiatowe inspekcje i służby 5045
Zarząd Powiatu 23
Skład Zarządu 22055
Zadania Zarządu 5158
Terminy i porządek posiedzeń 3
2018 2582
2017 28240
2016 56418
2015 78461
2014 108634
2013 80480
Protokoły z posiedzeń 0
2018 1737
2017 18712
2016 46560
2015 61078
2014 72948
2013 64456
Rada Powiatu 21
Skład Rady 23506
Kompetencje Rady 5044
Terminy i program sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 65095
Kadencja 2010 - 2014 55897
Plan pracy Rady 3
Kadencja 2014 - 2018 6517
Kadencja 2010 - 2014 7454
Komisje Rady 0
Kadencja 2014 - 2018 4375
Kadencja 2010 - 2014 6354
Terminy i program komisji 175
Kadencja 2014 - 2018 37671
Interpelacje 0
Wzór interpelacji 3373
Kadencja 2014 - 2018 54123
Kadencja 2010 - 2014 89125
Plan pracy komisji 0
Kadencja 2014 - 2018 6307
Kadencja 2010 - 2014 6321
Protokoły z sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 39400
Kadencja 2010 - 2014 43100
Starostwo Powiatowe 32
Wydziały 79578
Audytor Wewnętrzny 5419
Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 5179
Biuro Rady Powiatu 4382
Biuro Starosty 6986
Stowarzyszenia 5926
Koordynator unijnego projektu edukacyjnego 1603
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4837
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 5179
Wydział Architektury i Budownictwa 19494
Obwieszczenia 10410
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji 10814
Wydział Finansów 4886
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 9656
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 8700
Wydział Komunikacji i Dróg 41375
Wydział Organizacyjny 5031
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 6697
Obwieszczenia 595
Schemat organizacyjny 7847
Regulaminy 40214
Plan finansowy 26886
Lobbing 3400

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Kontakty 46675
Elektroniczna skrzynka podawcza 22356
NIP, REGON, nr kont 14458
Jak załatwić 807574
Wydziały 444853
Sprawy 447263
Najnowsze artykuły 10909
Przetargi 65386
Zamówienia publiczne 103949
Aktualne 96827
W toku 58332
Wyniki 66176
Archiwalne 65837
Wyniki innych postępowań 52894
Zamówienia do 30.000 euro 18794
Plan zamówień publicznych 2228
Oświadczenia majątkowe 472081
Wzory oświadczeń majątkowych 3716
Akty prawne 790822
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych 4514
Nieodpłatna pomoc prawna 9331
Zgłoszenia budowlane 11
Ogłoszenia o pracy 60372
Aktualne 21722
W toku 22035
Wyniki 109132
Rejestry 774
Wykaz prowadzonych rejestrów 10156
Rejestr informacji o środowisku 5880
Rejestr instytucji kultury 5387
Rejestr zbiorów danych osobowych 3619
Organizacje pozarządowe 18783
2018 2425
2017 11903
2016 12910
2015 33820
2013 7497
2014 9632
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 9017
Ponowne wykorzystywanie 7832

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania z BIP 7502
Przetwarzanie danych osobowych 6505
Archiwum BIP 0
Rejestr zmian 1416005
Redakcja biuletynu 3904
Mapa serwisu 3930
Kontakt 70421
Statystyki 3972

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU