ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-05 2018-03-28 Rozbudowa sieci dedykowanych i systemu bezpieczeństwa obiektowego, modernizacja okablowania strukturalnego oraz przebudowa pomieszczenia rejestracji pojazdów w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu rozstrzygnięty
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 277.1 KiB)
2 2018-02-27 2018-03-28 Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę wózka widłowego do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu rozstrzygnięty
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 109 KiB)
3 2018-02-20 2018-03-14 Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla obszarów gmin Bledzew, Przytoczna i Pszczew w powiecie międzyrzeckim, z wykorzystaniem techniki GNSS rozstrzygnięty
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 312.4 KiB)
4 2018-02-12 2018-03-28 Przebudowa pomieszczenia toalety na II piętrze oraz przebudowa pomieszczenia piwnicy na archiwum zakładowe w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, ul Przemysłowa 2 działka (nr ew.79/2) (Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U.2017.1579 j.t.) rozstrzygnięty
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 231.2 KiB)
5 2017-12-15 2018-01-10 Zaproszenie do składania ofert na: Dostawę papieru, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w 2018 roku dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu rozstrzygnięty
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 221.2 KiB)
6 2017-12-12 2017-12-20 Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup wyposażenia klas mundurowych (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) rozstrzygnięty
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 227.8 KiB)
7 2017-11-17 2017-12-01 Część I, II, III, IV, V – Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.1.1. Doskonalenie kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 842.5 KiB)
8 2017-11-15 2017-12-21 Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w zakresie odbierania z budynku Starostwa i doręczania do Adresata przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą), a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na rzecz Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1250) (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) rozstrzygnięty
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 181.2 KiB)
9 2017-11-09 2017-12-01 Doposażenie pracowni ogólnobudowlanej, pracowni technika budownictwa oraz pracowni montera zabudowy i robót wykończeniowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu przy ul. Marcinkowskiego 26 rozstrzygnięty
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 712.5 KiB)
10 2017-10-27 2017-11-14 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2017, poz.1260 z późn. zm.) (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) rozstrzygnięty
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 78.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu