ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-17 2017-11-27 11:30:00 Część I, II, III, IV, V – Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.1.1. Doskonalenie kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOCX, 384.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.6 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOCX, 325 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 127.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 468.1 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 283.1 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 842.5 KiB)
2 2017-11-15 2017-11-24 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w zakresie odbierania z budynku Starostwa i doręczania do Adresata przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą), a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na rzecz Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1250) (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) w toku
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 207.7 KiB)
 • Zał. 1 Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 305.6 KiB)
 • Zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 110.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 149.5 KiB)
3 2017-11-09 2017-11-22 12:00:00 Doposażenie pracowni ogólnobudowlanej, pracowni technika budownictwa oraz pracowni montera zabudowy i robót wykończeniowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu przy ul. Marcinkowskiego 26 rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOCX, 300 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.6 MiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 312.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 120 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 421.8 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 261.2 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 180.2 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 712.5 KiB)
4 2017-10-27 2017-11-10 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2017, poz.1260 z późn. zm.) (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 181.7 KiB)
 • Zał. 1 Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 226.2 KiB)
 • Zał. 2 Oświadcznie o spełnianiu warunków (PDF, 140.8 KiB)
 • Zał. 3 Projekt umowy (PDF, 208.3 KiB)
 • Zał. 4 Wykaz pojazdów (PDF, 80.5 KiB)
 • Zał. 1 do umowy (PDF, 48.2 KiB)
 • Zał. 2 do umowy (PDF, 83.6 KiB)
 • Zał. 3 do umowy (PDF, 115.4 KiB)
 • Zał. 4 do umowy (PDF, 92.9 KiB)
 • Zał. 5 do umowy (PDF, 100 KiB)
 • Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów (PDF, 335.8 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 78.8 KiB)
5 2017-10-27 2017-11-07 12:00:00 Doposażenie pracowni gastronomicznej kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu oraz pracowni fryzjerskiej w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Trzcielu rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 6.3 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 234.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 421.8 KiB)
 • Zestawienie zbiorcze (PDF, 672.3 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 531.8 KiB)
6 2017-10-16 2017-11-06 10:30:00 Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych unieważniony
 • SIWZ (DOC, 435 KiB)
 • Projekt umowy - zał. 7 (DOC, 275.5 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał. 8 (PDF, 9.8 MiB)
 • Audyt elektroenergetyczny - zał. 9 (PDF, 1.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (PDF, 4 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (2) (PDF, 11.8 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (3) (PDF, 6.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (4) (PDF, 5.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (5) (PDF, 7.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (6) (PDF, 8.6 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (7) (PDF, 7.7 MiB)
 • Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót dla 1 części zamówienia - zał. 10 (DOCX, 83.3 KiB)
 • Sekcja C Wskaźniki - zał. 11 (PDF, 271.9 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał .12 (PDF, 3.8 MiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (PDF, 120.5 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (2) (PDF, 51.2 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (3) (PDF, 120.7 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (4) (PDF, 195.9 KiB)
 • Odpowiedź na pytania 1 (PDF, 230 KiB)
 • SIWZ - modyfikacja (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 351.8 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 431.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 181.2 KiB)
7 2017-10-06 2017-10-18 11:30:00 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” unieważniony
 • SIWZ (PDF, 6.7 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 391.4 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 4.9 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOCX, 359.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytania 1 (PDF, 1.4 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 1.7 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 248.4 KiB)
8 2017-09-01 2017-09-11 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na: przebudowa (roboty budowlane) pomieszczeń ds. uprawnień kierowców w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu (nr 202 i nr 203) (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 383.8 KiB)
 • Zał. 1 Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 416.4 KiB)
 • Zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 324.6 KiB)
 • Zał. 3 Projekt umowy (PDF, 450.6 KiB)
 • Zał. 4 Przedmiar robót (PDF, 553.2 KiB)
 • Zał. 4 Rzut pomieszczeń (JPG, 740.9 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 231.2 KiB)
9 2017-08-08 2017-08-31 11:00:00 Zaproszenie do składania ofert na: Wykonywanie czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu, ustalaniem jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu na terenie Powiatu Międzyrzeckiego. Usługa realizowana będzie od dnia zawarcia umowy do końca 2017 roku (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1017 KiB)
 • Zał. 1 Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 210.4 KiB)
 • Zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 89.6 KiB)
 • Zał. 3 Projekt umowy (PDF, 199.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 171.2 KiB)
10 2017-08-07 2017-08-16 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na: Remont pomieszczeń na I piętrze budynku urzędu (pom. nr 116 i nr 117) Wydziału Ochrony Środowiska oraz remont części posadzki w piwnicy budynku w archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 190.8 KiB)
 • Zał. 1 Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 210.1 KiB)
 • Zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 104.6 KiB)
 • Zał. 3 Projekt umowy (PDF, 232.4 KiB)
 • Zał. 4 Przedmiar robót (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 201.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu