ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-09-17 2018-09-24 11:00:00 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wybór Wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej przez okres 36 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeżeli wymaga tego zmiana Operatora). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) z późn. zm. w toku
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 246.4 KiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 263.3 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków (PDF, 119.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 150.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 441.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 251.2 KiB)
2 2018-01-18 2018-01-26 11:00:00 Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro na przygotowanie studium wykonalności oraz innych dokumentów aplikacyjnych dla projektu pn. ,,Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu” w toku
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.4 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 21.2 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu