ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-06 2018-11-14 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w toku
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. 1 - Formularz ofertowo-cenowy (DOCX, 23.4 KiB)
 • Zał. 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 18.1 KiB)
 • Zał. 3 - Projekt umowy (DOC, 96.5 KiB)
 • Zał. 3 - Projekt umowy - załączniki do umowy (ZIP, 70.3 KiB)
 • Zał. 4 - Wykaz pojazdów przystosowanych do usuwania pojazdów (DOCX, 15.5 KiB)
 • Zał. 5 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 202.9 KiB)
 • Zał. 6 - Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 153.4 KiB)
 • Zał. 7 - Umowa powierzenia przetwarzania danych (DOCX, 21.5 KiB)
2 2018-01-18 2018-01-26 11:00:00 Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro na przygotowanie studium wykonalności oraz innych dokumentów aplikacyjnych dla projektu pn. ,,Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu” w toku
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.4 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 21.2 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu