ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-24 2018-09-10 10:30:00 Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych unieważniony
 • SIWZ (DOC, 1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 61 MiB)
 • Odpowiedzi na zadane pytania (PDF, 191.2 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 169.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 205.4 KiB)
2 2018-03-20 2018-04-04 10:30:00 Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych unieważniony
 • SIWZ (DOC, 438.5 KiB)
 • Projekt umowy - zał. 7 (DOC, 276 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał. 8 (PDF, 9.8 MiB)
 • Audyt elektroenergetyczny - zał. 9 (PDF, 1.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (PDF, 4 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (2) (PDF, 11.8 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (3) (PDF, 6.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (4) (PDF, 5.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (5) (PDF, 7.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (6) (PDF, 8.6 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (7) (PDF, 7.7 MiB)
 • Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót dla 1 części zamówienia - zał. 10 (DOCX, 83.8 KiB)
 • Sekcja C Wskaźniki - zał. 11 (PDF, 271.9 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (4) (PDF, 195.9 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał .12 (PDF, 2 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 172.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 166.4 KiB)
3 2018-02-09 2018-03-16 10:30:00 Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych unieważniony
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Projekt umowy - zał. 7 (DOC, 276 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał. 8 (PDF, 9.8 MiB)
 • Audyt elektroenergetyczny - zał. 9 (PDF, 1.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (PDF, 4 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (2) (PDF, 11.8 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (3) (PDF, 6.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (4) (PDF, 5.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (5) (PDF, 7.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (6) (PDF, 8.6 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (7) (PDF, 7.7 MiB)
 • Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót dla 1 części zamówienia - zał. 10 (DOCX, 83.8 KiB)
 • Sekcja C Wskaźniki - zał. 11 (PDF, 271.9 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (4) (PDF, 195.9 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał .12 (PDF, 2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 215.2 KiB)
 • Informacja o zmianie ogłoszenia (PDF, 111.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 188.2 KiB)
 • Informacja o zmianie ogłoszenia (PDF, 359.1 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 164.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 168.7 KiB)
4 2018-02-08 2018-02-26 10:00:00 Rozbudowa sieci dedykowanych i systemu bezpieczeństwa obiektowego, modernizacja okablowania strukturalnego oraz przebudowa pomieszczenia rejestracji pojazdów w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu unieważniony
 • SIWZ (PDF, 291.2 KiB)
 • Zał. 1 - Formularz ofertowy (PDF, 74 KiB)
 • Zał. 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 149.8 KiB)
 • Zał. 2a - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 185.3 KiB)
 • Zał. 3 - Projekt umowy (PDF, 262.7 KiB)
 • Zał. 4 - Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia (PDF, 111.6 KiB)
 • Zał. 5 - Oświadczenie o przynależności (lub nie) do grupy kapitałowej (PDF, 49.1 KiB)
 • Zał. 6 - Wykaz wykonanych usług (PDF, 50.4 KiB)
 • Zał. 7 - Wykaz osób (PDF, 46.9 KiB)
 • Zał. - Dokumentacja techniczna (ZIP, 8.9 MiB)
 • Zał. - Przedmiar roboty budowlane (PDF, 2.7 MiB)
 • Zał. - Przedmiar roboty elektryczne (PDF, 1.7 MiB)
 • Zał. - Rzuty pomieszczeń (PDF, 853.2 KiB)
 • Zał. - System zarządzania ruchem klientów (PDF, 253.3 KiB)
 • Wyjaśnienie (PDF, 157.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 471.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 681.5 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 201.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowaniu (PDF, 258 KiB)
5 2017-12-22 2018-01-08 10:30:00 Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych unieważniony
 • SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • Projekt umowy - zał. 7 (DOC, 275.5 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał. 8 (PDF, 9.8 MiB)
 • Audyt elektroenergetyczny - zał. 9 (PDF, 1.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (PDF, 4 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (2) (PDF, 11.8 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (3) (PDF, 6.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (4) (PDF, 5.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (5) (PDF, 7.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (6) (PDF, 8.6 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (7) (PDF, 7.7 MiB)
 • Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót dla 1 części zamówienia - zał. 10 (DOCX, 83.3 KiB)
 • Sekcja C Wskaźniki - zał. 11 (PDF, 271.9 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał .12 (PDF, 3.8 MiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (PDF, 120.5 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (2) (PDF, 51.2 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (3) (PDF, 120.7 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (4) (PDF, 195.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zadane pytania (PDF, 261.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 175.3 KiB)
6 2017-12-06 2017-12-21 10:30:00 Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych unieważniony
 • SIWZ (DOC, 445.5 KiB)
 • Projekt umowy - zał. 7 (DOC, 275.5 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 9.8 MiB)
 • Audyt elektroenergetyczny - zał. 9 (PDF, 1.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (PDF, 4 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (2) (PDF, 11.8 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (3) (PDF, 6.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (4) (PDF, 5.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (5) (PDF, 7.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (6) (PDF, 8.6 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (7) (PDF, 7.7 MiB)
 • Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót dla 1 części zamówienia - zał. 10 (DOCX, 83.8 KiB)
 • Sekcja C Wskaźniki - zał. 11 (PDF, 271.9 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał .12 (PDF, 3.8 MiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (PDF, 120.5 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (2) (PDF, 51.2 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (3) (PDF, 120.7 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (4) (PDF, 195.9 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 76.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 181.7 KiB)
7 2017-10-16 2017-11-06 10:30:00 Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych unieważniony
 • SIWZ (DOC, 435 KiB)
 • Projekt umowy - zał. 7 (DOC, 275.5 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał. 8 (PDF, 9.8 MiB)
 • Audyt elektroenergetyczny - zał. 9 (PDF, 1.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (PDF, 4 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (2) (PDF, 11.8 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (3) (PDF, 6.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (4) (PDF, 5.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (5) (PDF, 7.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (6) (PDF, 8.6 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (7) (PDF, 7.7 MiB)
 • Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót dla 1 części zamówienia - zał. 10 (DOCX, 83.3 KiB)
 • Sekcja C Wskaźniki - zał. 11 (PDF, 271.9 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał .12 (PDF, 3.8 MiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (PDF, 120.5 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (2) (PDF, 51.2 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (3) (PDF, 120.7 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (4) (PDF, 195.9 KiB)
 • Odpowiedź na pytania 1 (PDF, 230 KiB)
 • SIWZ - modyfikacja (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 351.8 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 431.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 181.2 KiB)
8 2017-10-06 2017-10-18 11:30:00 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” unieważniony
 • SIWZ (PDF, 6.7 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 391.4 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 4.9 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOCX, 359.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytania 1 (PDF, 1.4 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 1.7 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 248.4 KiB)
9 2017-08-08 2017-08-31 11:00:00 Zaproszenie do składania ofert na: Wykonywanie czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu, ustalaniem jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu na terenie Powiatu Międzyrzeckiego. Usługa realizowana będzie od dnia zawarcia umowy do końca 2017 roku (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1017 KiB)
 • Zał. 1 Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 210.4 KiB)
 • Zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 89.6 KiB)
 • Zał. 3 Projekt umowy (PDF, 199.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 171.2 KiB)
10 2017-07-24 2017-08-08 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na: Wykonywanie czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu, ustalaniem jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu na terenie Powiatu Międzyrzeckiego. Usługa realizowana będzie od dnia zawarcia umowy do końca 2017 roku (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 564.5 KiB)
 • Zał. 1 Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 210.4 KiB)
 • Zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 89.6 KiB)
 • Zał. 3 Projekt umowy (PDF, 199.7 KiB)
 • Informacja o uniważnieniu (PDF, 161.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu