ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-16 2017-11-06 10:30:00 Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych unieważniony
 • SIWZ (DOC, 435 KiB)
 • Projekt umowy - zał. 7 (DOC, 275.5 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał. 8 (PDF, 9.8 MiB)
 • Audyt elektroenergetyczny - zał. 9 (PDF, 1.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (PDF, 4 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (2) (PDF, 11.8 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (3) (PDF, 6.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (4) (PDF, 5.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (5) (PDF, 7.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (6) (PDF, 8.6 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (7) (PDF, 7.7 MiB)
 • Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót dla 1 części zamówienia - zał. 10 (DOCX, 83.3 KiB)
 • Sekcja C Wskaźniki - zał. 11 (PDF, 271.9 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał .12 (PDF, 3.8 MiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (PDF, 120.5 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (2) (PDF, 51.2 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (3) (PDF, 120.7 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (4) (PDF, 195.9 KiB)
 • Odpowiedź na pytania 1 (PDF, 230 KiB)
 • SIWZ - modyfikacja (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 351.8 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 431.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 181.2 KiB)
2 2017-10-06 2017-10-18 11:30:00 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” unieważniony
 • SIWZ (PDF, 6.7 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 391.4 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 4.9 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOCX, 359.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytania 1 (PDF, 1.4 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 1.7 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 248.4 KiB)
3 2017-08-08 2017-08-31 11:00:00 Zaproszenie do składania ofert na: Wykonywanie czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu, ustalaniem jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu na terenie Powiatu Międzyrzeckiego. Usługa realizowana będzie od dnia zawarcia umowy do końca 2017 roku (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1017 KiB)
 • Zał. 1 Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 210.4 KiB)
 • Zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 89.6 KiB)
 • Zał. 3 Projekt umowy (PDF, 199.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 171.2 KiB)
4 2017-07-24 2017-08-08 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na: Wykonywanie czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu, ustalaniem jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu na terenie Powiatu Międzyrzeckiego. Usługa realizowana będzie od dnia zawarcia umowy do końca 2017 roku (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 564.5 KiB)
 • Zał. 1 Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 210.4 KiB)
 • Zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 89.6 KiB)
 • Zał. 3 Projekt umowy (PDF, 199.7 KiB)
 • Informacja o uniważnieniu (PDF, 161.2 KiB)
5 2017-07-12 2017-07-24 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na: Wykonywanie czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu, ustalaniem jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu na terenie Powiatu Międzyrzeckiego. Usługa realizowana będzie od dnia zawarcia umowy do końca 2017 roku (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1 MiB)
 • Zał. 1 Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 210.4 KiB)
 • Zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 89.6 KiB)
 • Zał. 3 Projekt umowy (PDF, 199.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 129.9 KiB)
6 2017-04-25 2017-05-15 10:00:00 Wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Międzyrzeckiego oraz jednostek organizacyjnych unieważniony
 • SIWZ (PDF, 311.7 KiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 195.1 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 126.6 KiB)
 • Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania (PDF, 180.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 217.2 KiB)
 • Wykaz osób (PDF, 111.8 KiB)
 • Rb-27S za IV kw 2016 (PDF, 742.3 KiB)
 • Rb-28S kor3 za IV kw 2016 (PDF, 1.3 MiB)
 • Rb-NDS za IV kw 2016 (PDF, 173.1 KiB)
 • Rb-N za IV kw 2016 (PDF, 266.2 KiB)
 • Rb-Z za IV kw 2016 (PDF, 102.7 KiB)
 • Rb-27S za I kw 2017 (PDF, 689.3 KiB)
 • Rb-28NWS za I kw 2017 (PDF, 180.6 KiB)
 • Rb-28S za I kw 2017 (PDF, 1.4 MiB)
 • Rb-NDS za I kw 2017 (PDF, 172.8 KiB)
 • Rb-N za I kw 2017 (PDF, 262.5 KiB)
 • Rb-Z za I kw 2017 (PDF, 98.6 KiB)
 • Opinia RIO za rok 2016 (PDF, 1.5 MiB)
 • Odpowiedzi na zadane pytania (PDF, 491.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania - sprostowanie (PDF, 291.2 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 171.2 KiB)
7 2016-08-31 2016-09-09 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na "Wymianę pustaków szklanych na naświetla w budynku Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej 2" (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 393.3 KiB)
 • Formularz ofertowo cenowy (PDF, 423.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 272.6 KiB)
 • Kosztorys (PDF, 180 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 462.5 KiB)
 • Umowa - wzór (PDF, 438.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 395.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 80.9 KiB)
8 2016-08-05 2016-08-19 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na "Wymianę pustaków szklanych na naświetla w budynku Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej 2" (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) unieważniony
 • Zaproszenie (PDF, 207.4 KiB)
 • Zał. 1 formularz ofertowo-cenowy (PDF, 155.8 KiB)
 • Zał. 2 oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 104.7 KiB)
 • Zał. 3 kosztorys (PDF, 180 KiB)
 • Zał. 4 przedmiar robót (PDF, 462.5 KiB)
 • Zał. 5 umowa - wzór (PDF, 239.8 KiB)
 • Zał. 6 specyfikacja techniczna (PDF, 178.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 189.8 KiB)
9 2016-07-13 2016-07-29 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na "Wymiana pustaków szklanych (tzw. "luxfer") na okna na ścianie elewacji budynku starostwa od strony parkingu" (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 822.5 KiB)
 • Zał. 1 formularz ofertowo-cenowy (PDF, 178 KiB)
 • Zał. 2 oświadcznie o spełnianiu warunków (PDF, 95.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 121 KiB)
10 2015-10-05 2015-10-13 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą sprzętu do jej realizacji i zachowaniem numerów na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu międzyrzeckiego, na terenie całego kraju jak również UE i poza nią na rzecz Zamawiającego, polegających m.in. na uruchomieniu nowych aktywacji, przejęciu aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego numerów telefonów komórkowych" (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 337.8 KiB)
 • Zał. 1 formularz ofertowo-cenowy (PDF, 274 KiB)
 • Zał. 2 oświadcznie o spełnianiu warunków (PDF, 125.2 KiB)
 • Zał. 3 wykaz telefonów (PDF, 151.5 KiB)
 • Zał. 4 dane do faktury (PDF, 153.6 KiB)
 • Zał. 5 obowiązek podatkowy (PDF, 129.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 892.5 KiB)
 • Zmiana załącznika nr 3 (PDF, 153.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 141.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu