ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-17 2017-11-27 11:30:00 Część I, II, III, IV, V – Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.1.1. Doskonalenie kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT ogłoszony
 • SIWZ (DOCX, 384.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.6 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOCX, 325 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 5 MiB)
2 2017-11-15 2017-11-24 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w zakresie odbierania z budynku Starostwa i doręczania do Adresata przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą), a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na rzecz Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1250) (postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP poniżej 30 000 euro) ogłoszony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 207.7 KiB)
 • Zał. 1 Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 305.6 KiB)
 • Zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 110.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 149.5 KiB)
3 2017-11-09 2017-11-22 12:00:00 Doposażenie pracowni ogólnobudowlanej, pracowni technika budownictwa oraz pracowni montera zabudowy i robót wykończeniowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu przy ul. Marcinkowskiego 26 ogłoszony
 • SIWZ (DOCX, 300 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.6 MiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 312.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 120 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 421.8 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 261.2 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu