ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-05 2018-03-21 10:00:00 Rozbudowa sieci dedykowanych i systemu bezpieczeństwa obiektowego, modernizacja okablowania strukturalnego oraz przebudowa pomieszczenia rejestracji pojazdów w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu w toku
 • SIWZ (PDF, 296.4 KiB)
 • Zał. 1 - Formularz ofertowy (PDF, 74 KiB)
 • Zał. 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 149.8 KiB)
 • Zał. 2a - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 185.3 KiB)
 • Zał. 3 - Projekt umowy (PDF, 263.4 KiB)
 • Zał. 4 - Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia (PDF, 111.6 KiB)
 • Zał. 5 - Oświadczenie o przynależności (lub nie) do grupy kapitałowej (PDF, 49.1 KiB)
 • Zał. 6 - Wykaz wykonanych usług (PDF, 178.8 KiB)
 • Zał. 7 - Wykaz osób (PDF, 47.1 KiB)
 • Zał. - Przedmiar roboty budowlane (PDF, 2.7 MiB)
 • Zał. - Przedmiar roboty elektryczne (PDF, 1.7 MiB)
 • Zał. - Rzuty pomieszczeń (PDF, 853.2 KiB)
 • Kosztorys inwestorski - instalacje elektryczne (PDF, 167.7 KiB)
 • Zakres robót (PDF, 346.9 KiB)
 • Zał. - Dokumentacja techniczna (ZIP, 8.9 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 194.9 KiB)
2 2018-02-27 2018-03-09 11:30:00 Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę wózka widłowego do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu w toku
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 917.2 KiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (DOCX, 86.1 KiB)
3 2018-02-12 2018-02-26 12:00:00 Przebudowa pomieszczenia toalety na II piętrze oraz przebudowa pomieszczenia piwnicy na archiwum zakładowe w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, ul Przemysłowa 2 działka (nr ew.79/2) (Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U.2017.1579 j.t.) w toku
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 218 KiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 188.6 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 114.2 KiB)
 • Przedmiar robót - archiwum (PDF, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót - wc (PDF, 3.2 MiB)
 • Przedmiar robót - archiwum - instalacja elektryczna (PDF, 211.2 KiB)
 • Przedmiar robót - wc - instalacja elektryczna (PDF, 321.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 254.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 231.2 KiB)
4 2018-01-18 2018-01-26 11:00:00 Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro na przygotowanie studium wykonalności oraz innych dokumentów aplikacyjnych dla projektu pn. ,,Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu” w toku
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.4 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 21.2 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu