ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-06 2018-11-14 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w toku
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. 1 - Formularz ofertowo-cenowy (DOCX, 23.4 KiB)
 • Zał. 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 18.1 KiB)
 • Zał. 3 - Projekt umowy (DOC, 96.5 KiB)
 • Zał. 3 - Projekt umowy - załączniki do umowy (ZIP, 70.3 KiB)
 • Zał. 4 - Wykaz pojazdów przystosowanych do usuwania pojazdów (DOCX, 15.5 KiB)
 • Zał. 5 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 202.9 KiB)
 • Zał. 6 - Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 153.4 KiB)
 • Zał. 7 - Umowa powierzenia przetwarzania danych (DOCX, 21.5 KiB)
2 2018-11-02 2018-11-13 12:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, drukującego i kopiującego unieważniony
 • SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 745 KiB)
 • Zał. 1A - Szczegółowa specyfikacja zamówienia (PDF, 403.6 KiB)
 • Zał. 1B - Formularz rzeczowo-cenowy (DOCX, 287 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 373.6 KiB)
 • Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej (PDF, 251.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 635.1 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 162.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 196 KiB)
3 2018-10-19 2018-11-05 10:00:00 Kredyt długoterminowy złotówkowy dla Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 3 201 230,00 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów oraz wykupu obligacji rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 133.7 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków (PDF, 151.8 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (PDF, 187.1 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 110.6 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o grupie kapitałowej (PDF, 173 KiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 195.1 KiB)
 • Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 149.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 933.6 KiB)
 • Odpowiedź na telefoniczne zapytanie (PDF, 206.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 870.2 KiB)
 • Zał. do odpowiedzi - wykaz zaangażowań (PDF, 148.7 KiB)
 • Sprostowanie do odpowiedzi (PDF, 89 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 198.5 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 424 KiB)
4 2018-10-11 2018-10-19 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 243.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 115.2 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 183 KiB)
 • Wykaz wykonanych dostaw (PDF, 120.3 KiB)
 • Oświadczenie o zobowiązaniu się wykonawcy do nieodpłatnego odbioru tablic przeznaczonych do kasacji (PDF, 167 KiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 202.9 KiB)
 • Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 148.3 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 107.3 KiB)
5 2018-10-03 2018-10-11 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 244.1 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 115.4 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 183.2 KiB)
 • Wykaz wykonanych dostaw (PDF, 121 KiB)
 • Oświadczenie o zobowiązaniu się wykonawcy do nieodpłatnego odbioru tablic przeznaczonych do kasacji (PDF, 167.4 KiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 202.9 KiB)
 • Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 148.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 131.8 KiB)
6 2018-10-01 2018-10-09 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-osobowego typu BUS dla Domu Pomocy Społecznej Rokitno 58, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z 1 miejscem na wózek inwalidzki, fabrycznie nowego nieużywanego wyprodukowanego w 2018 r. rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.4 MiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 154.3 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków (PDF, 115.7 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 133.7 KiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 202.9 KiB)
 • Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 149 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 234.4 KiB)
7 2018-09-21 2018-10-08 10:00:00 Kredyt długoterminowy złotówkowy dla Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 4 000 000,00 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów oraz wykupu obligacji unieważniony
 • SIWZ (PDF, 132.9 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków (PDF, 151.6 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (PDF, 187 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 120.7 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o grupie kapitałowej (PDF, 174.3 KiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 571.8 KiB)
 • Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 352.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 201.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.1 MiB)
 • Wykaz zaangażowań (PDF, 149.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 195.1 KiB)
8 2018-09-20 2018-09-28 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-osobowego typu BUS dla Domu Pomocy Społecznej Rokitno 58, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z 1 miejscem na wózek inwalidzki, fabrycznie nowego nieużywanego wyprodukowanego w 2018 r. unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 129.1 KiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 154.3 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków (PDF, 115.7 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 133.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 151.2 KiB)
9 2018-09-17 2018-09-24 11:00:00 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wybór Wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej przez okres 36 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeżeli wymaga tego zmiana Operatora). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) z późn. zm. rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 246.4 KiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 263.3 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków (PDF, 119.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 150.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 441.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 251.2 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 231.2 KiB)
10 2018-08-24 2018-09-10 10:30:00 Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych unieważniony
 • SIWZ (DOC, 1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 61 MiB)
 • Odpowiedzi na zadane pytania (PDF, 191.2 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 169.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 205.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu