ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-04-08 2019-04-16 10:00:00 Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne magazynowanych na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu (m. Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz). rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 225.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 10.3 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 470.4 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 379 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 442.8 KiB)
2 2019-03-20 2019-03-29 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na: Przeprowadzenie audytu finansowego Szpitala Międzyrzeckiego im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich sp. z o.o. rozstrzygnięty
 • Zaproszenie (PDF, 236.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo cenowy (DOCX, 22.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 14.5 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 221.2 KiB)
3 2019-03-11 2019-03-25 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na: Przebudowę konstrukcji zadaszenia nad wejściem do budynku biurowca oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych na działce nr ew.79/2 w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2 rozstrzygnięty
 • Zaproszenie (PDF, 220.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo cenowy (DOCX, 22.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Kosztorys inwestorski (PDF, 5.9 MiB)
 • Załącznik nr 4 – Wzór umowy (DOC, 103 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 197.8 KiB)
4 2019-03-04 2019-03-15 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na: Rozbudowę sieci dedykowanych i systemu bezpieczeństwa obiektowego, modernizację okablowania w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu (I piętro budynku) rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 231.5 KiB)
 • Zał. 1 - Formularz ofertowo-cenowy (DOCX, 22.9 KiB)
 • Zał. 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 14.5 KiB)
 • Zał. 3 - Kosztorys inwestorski 1 (PDF, 755.2 KiB)
 • Zał. 3 - Kosztorys inwestorski 2 (PDF, 826.4 KiB)
 • Zał. 4 - Wzór umowy (DOC, 104 KiB)
 • Przedmiar 1 (PDF, 81 KiB)
 • Przedmiar 2 (PDF, 42.1 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 229.7 KiB)
5 2019-03-01 2019-03-11 10:00:00 Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla obszarów gmin Międzyrzecz, Skwierzyna i Trzciel w powiecie międzyrzeckim oraz określenie współrzędnych płaskich prostokątnych wskazanych punktów istniejącej osnowy wysokościowej przeznaczonych do kalibracji GNSS, rozmieszczonych na terenie powiatu rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 224.5 KiB)
 • Zał. 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 19.5 KiB)
 • Zał. 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 30 KiB)
 • Zał. 2a - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 46 KiB)
 • Zał. 3 - Projekt umowy (DOC, 110.5 KiB)
 • Zał. 4 - Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia (DOC, 39 KiB)
 • Zał. 5 - Oświadczenie o przynależności (lub nie) do grupy kapitałowej (DOC, 37 KiB)
 • Zał. 6 - Wykaz wykonanych usług (DOCX, 16.6 KiB)
 • Zał. 7 - Wykaz osób (DOCX, 18.5 KiB)
 • Zał. 8 - Warunki techniczne. Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla obszarów gmin Międzyrzecz, Skwierzyna i Trzciel w powiecie międzyrzeckim (PDF, 167.2 KiB)
 • Zał. 9 - Rodo - klauzula informacyjna (PDF, 197.6 KiB)
 • Zał. 10 - Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 149.1 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 109.9 KiB)
 • Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (DOCX, 9.6 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 164.7 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 441.8 KiB)
6 2019-02-27 2019-03-15 10:30:00 Termomodernizacja oraz remont i modernizacja budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu unieważniony
 • SIWZ (PDF, 573.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 26.7 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 181.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 215.2 KiB)
7 2019-01-04 2019-01-11 14:00:00 Zaproszenie do składania ofert na: Dostawę papieru, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w 2019 roku dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 982.5 KiB)
 • Zał. 1 - formularz ofertowo-cenowy (PDF, 190 KiB)
 • Zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 115 KiB)
 • Zał. 3 - wzór umowy (PDF, 178.2 KiB)
 • Zał. 4.1 – Arkusz wycen - papier (DOC, 42 KiB)
 • Zał. 4.2 – Arkusz wycen (DOCX, 40.1 KiB)
 • Zał. 4.3 – Arkusz wycen - materiały eksploatacyjne (DOCX, 24.2 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 221.2 KiB)
8 2018-11-20 2018-11-30 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w zakresie odbierania z budynku Starostwa i doręczania do Adresata przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą), a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na rzecz Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1250) rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 210.6 KiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (DOC, 121.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 14.4 KiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 203.4 KiB)
 • Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 154.3 KiB)
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych (DOCX, 18.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 675.6 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 168.7 KiB)
9 2018-11-20 2018-11-28 11:00:00 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 727 KiB)
 • SIWZ (PDF, 4 MiB)
 • 1A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 112.3 KiB)
 • 1B - formularz rzeczowo-cenowy (DOC, 328 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 171.2 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 244.2 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 415.4 KiB)
10 2018-11-15 2018-11-23 12:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, drukującego i kopiującego rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 745.5 KiB)
 • Zał. 1A - Szczegółowa specyfikacja zamówienia (PDF, 393.1 KiB)
 • Zał. 1B - Formularz rzeczowo-cenowy (DOC, 315 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 165 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 100.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu