ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-01-04 2019-01-11 14:00:00 Zaproszenie do składania ofert na: Dostawę papieru, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w 2019 roku dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 982.5 KiB)
 • Zał. 1 - formularz ofertowo-cenowy (PDF, 190 KiB)
 • Zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 115 KiB)
 • Zał. 3 - wzór umowy (PDF, 178.2 KiB)
 • Zał. 4.1 – Arkusz wycen - papier (DOC, 42 KiB)
 • Zał. 4.2 – Arkusz wycen (DOCX, 40.1 KiB)
 • Zał. 4.3 – Arkusz wycen - materiały eksploatacyjne (DOCX, 24.2 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 221.2 KiB)
2 2018-11-20 2018-11-30 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w zakresie odbierania z budynku Starostwa i doręczania do Adresata przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą), a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na rzecz Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1250) rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 210.6 KiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (DOC, 121.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 14.4 KiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 203.4 KiB)
 • Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 154.3 KiB)
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych (DOCX, 18.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 675.6 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 168.7 KiB)
3 2018-11-20 2018-11-28 11:00:00 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 727 KiB)
 • SIWZ (PDF, 4 MiB)
 • 1A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 112.3 KiB)
 • 1B - formularz rzeczowo-cenowy (DOC, 328 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 171.2 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 244.2 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 415.4 KiB)
4 2018-11-15 2018-11-23 12:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, drukującego i kopiującego rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 745.5 KiB)
 • Zał. 1A - Szczegółowa specyfikacja zamówienia (PDF, 393.1 KiB)
 • Zał. 1B - Formularz rzeczowo-cenowy (DOC, 315 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 165 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 100.5 KiB)
5 2018-11-06 2018-11-14 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. 1 - Formularz ofertowo-cenowy (DOCX, 23.4 KiB)
 • Zał. 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 18.1 KiB)
 • Zał. 3 - Projekt umowy (DOC, 96.5 KiB)
 • Zał. 3 - Projekt umowy - załączniki do umowy (ZIP, 70.3 KiB)
 • Zał. 4 - Wykaz pojazdów przystosowanych do usuwania pojazdów (DOCX, 15.5 KiB)
 • Zał. 5 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 202.9 KiB)
 • Zał. 6 - Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 153.4 KiB)
 • Zał. 7 - Umowa powierzenia przetwarzania danych (DOCX, 21.5 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 201.2 KiB)
6 2018-11-02 2018-11-13 12:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, drukującego i kopiującego unieważniony
 • SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 745 KiB)
 • Zał. 1A - Szczegółowa specyfikacja zamówienia (PDF, 403.6 KiB)
 • Zał. 1B - Formularz rzeczowo-cenowy (DOCX, 287 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 373.6 KiB)
 • Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej (PDF, 251.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 635.1 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 162.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 196 KiB)
7 2018-10-19 2018-11-05 10:00:00 Kredyt długoterminowy złotówkowy dla Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 3 201 230,00 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów oraz wykupu obligacji rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 133.7 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków (PDF, 151.8 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (PDF, 187.1 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 110.6 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o grupie kapitałowej (PDF, 173 KiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 195.1 KiB)
 • Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 149.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 933.6 KiB)
 • Odpowiedź na telefoniczne zapytanie (PDF, 206.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 870.2 KiB)
 • Zał. do odpowiedzi - wykaz zaangażowań (PDF, 148.7 KiB)
 • Sprostowanie do odpowiedzi (PDF, 89 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 198.5 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 424 KiB)
8 2018-10-11 2018-10-19 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 243.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 115.2 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 183 KiB)
 • Wykaz wykonanych dostaw (PDF, 120.3 KiB)
 • Oświadczenie o zobowiązaniu się wykonawcy do nieodpłatnego odbioru tablic przeznaczonych do kasacji (PDF, 167 KiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 202.9 KiB)
 • Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 148.3 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 107.3 KiB)
9 2018-10-03 2018-10-11 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych unieważniony
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 244.1 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 115.4 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 183.2 KiB)
 • Wykaz wykonanych dostaw (PDF, 121 KiB)
 • Oświadczenie o zobowiązaniu się wykonawcy do nieodpłatnego odbioru tablic przeznaczonych do kasacji (PDF, 167.4 KiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 202.9 KiB)
 • Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 148.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 131.8 KiB)
10 2018-10-01 2018-10-09 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-osobowego typu BUS dla Domu Pomocy Społecznej Rokitno 58, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z 1 miejscem na wózek inwalidzki, fabrycznie nowego nieużywanego wyprodukowanego w 2018 r. rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.4 MiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 154.3 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków (PDF, 115.7 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 133.7 KiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 202.9 KiB)
 • Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (PDF, 149 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 234.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu