ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-09-17 2018-09-24 11:00:00 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wybór Wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej przez okres 36 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeżeli wymaga tego zmiana Operatora). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) z późn. zm. w toku
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 246.4 KiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 263.3 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków (PDF, 119.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 150.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 441.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 251.2 KiB)
2 2018-08-24 2018-09-10 10:30:00 Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych unieważniony
 • SIWZ (DOC, 1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 61 MiB)
 • Odpowiedzi na zadane pytania (PDF, 191.2 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 169.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 205.4 KiB)
3 2018-07-31 2018-08-08 13:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia meblowego do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 188 KiB)
 • SIWZ (DOC, 535 KiB)
 • Zał. 5A - Dostawa pomocy edukacyjnych, dydaktycznych, oprogramowania, zabawek i materiałów plastycznych (DOCX, 18.6 MiB)
 • Zał. 5B - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego (DOCX, 1.2 MiB)
 • SIWZ - modyfikacja (PDF, 158.8 KiB)
 • Zał. 5A - Dostawa pomocy edukacyjnych, dydaktycznych, oprogramowania, zabawek i materiałów plastycznych - modyfikacja (DOCX, 18.6 MiB)
 • Zał. 5B - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego - modyfikacja (DOCX, 707.6 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 167 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania - cz.1 (PDF, 193.6 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania - cz.2 (PDF, 181.7 KiB)
4 2018-07-20 2018-07-30 13:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia meblowego, komputerowego, multimedialnego i sanitarnego do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 192 KiB)
 • SIWZ (DOC, 545 KiB)
 • Zał. 5A - Dostawa pomocy edukacyjnych, dydaktycznych, oprogramowania, zabawek i materiałów plastycznych (DOCX, 18.6 MiB)
 • Zał. 5B - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego (DOCX, 1.2 MiB)
 • Zał. 5C - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego (DOCX, 112.5 KiB)
 • Zał. 5D - Dostawa książek sensorycznych (DOCX, 156 KiB)
 • Zał. 5E - Dostawa pomocy dydaktycznych opartych na metodzie PECS (DOCX, 1.8 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 560.8 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 393.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 1.2 MiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 211.6 KiB)
5 2018-07-03 2018-07-11 13:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia meblowego, komputerowego, multimedialnego i sanitarnego do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 200 KiB)
 • SIWZ (DOC, 549 KiB)
 • Zał. 5A - Dostawa wyposażenia toalet (DOCX, 1017.8 KiB)
 • Zał. 5B - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego (DOCX, 1.2 MiB)
 • Zał. 5C - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego (DOCX, 112.2 KiB)
 • Zał. 5D - Dostawa pomocy dydaktycznych opartych na koncepcji F. Froebla (DOCX, 113.1 KiB)
 • Zał. 5E - Dostawa książek sensorycznych (DOCX, 156 KiB)
 • Zał. 5F - Dostawa pomocy dydaktycznych opartych na metodzie PECS (DOCX, 1.8 MiB)
 • Zał. 5G - Dostawa pomocy edukacyjnych, dydaktycznych, oprogramowania, zabawek i materiałów plastycznych (DOCX, 18.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 100 KiB)
 • Informacja o zmianie SIWZ (DOCX, 98.6 KiB)
 • SIWZ - modyfikacja (DOC, 586 KiB)
 • Zał. 5B - dostawa wyp. meblowego - modyfikacja (DOCX, 0 B)
 • Zał. 5C - komputery - modyfikacja (DOCX, 112.3 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 594.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 191.2 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 236.2 KiB)
6 2018-03-20 2018-04-04 10:30:00 Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu wraz z poprawą warunków edukacyjnych unieważniony
 • SIWZ (DOC, 438.5 KiB)
 • Projekt umowy - zał. 7 (DOC, 276 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał. 8 (PDF, 9.8 MiB)
 • Audyt elektroenergetyczny - zał. 9 (PDF, 1.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (PDF, 4 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (2) (PDF, 11.8 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (3) (PDF, 6.9 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (4) (PDF, 5.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (5) (PDF, 7.3 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (6) (PDF, 8.6 MiB)
 • Audyt energetyczny - zał. 9 (7) (PDF, 7.7 MiB)
 • Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót dla 1 części zamówienia - zał. 10 (DOCX, 83.8 KiB)
 • Sekcja C Wskaźniki - zał. 11 (PDF, 271.9 KiB)
 • Część rysunkowa do zał. 12 (4) (PDF, 195.9 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy - zał .12 (PDF, 2 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 172.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 166.4 KiB)
7 2018-03-05 2018-03-21 10:00:00 Rozbudowa sieci dedykowanych i systemu bezpieczeństwa obiektowego, modernizacja okablowania strukturalnego oraz przebudowa pomieszczenia rejestracji pojazdów w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 296.4 KiB)
 • Zał. 1 - Formularz ofertowy (PDF, 74 KiB)
 • Zał. 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 149.8 KiB)
 • Zał. 2a - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 185.3 KiB)
 • Zał. 3 - Projekt umowy (PDF, 263.4 KiB)
 • Zał. 4 - Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia (PDF, 111.6 KiB)
 • Zał. 5 - Oświadczenie o przynależności (lub nie) do grupy kapitałowej (PDF, 49.1 KiB)
 • Zał. 6 - Wykaz wykonanych usług (PDF, 178.8 KiB)
 • Zał. 7 - Wykaz osób (PDF, 47.1 KiB)
 • Zał. - Przedmiar roboty budowlane (PDF, 2.7 MiB)
 • Zał. - Przedmiar roboty elektryczne (PDF, 1.7 MiB)
 • Zał. - Rzuty pomieszczeń (PDF, 853.2 KiB)
 • Kosztorys inwestorski - instalacje elektryczne (PDF, 167.7 KiB)
 • Zakres robót (PDF, 346.9 KiB)
 • Zał. - Dokumentacja techniczna (ZIP, 8.9 MiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 194.9 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 277.1 KiB)
8 2018-02-27 2018-03-09 11:30:00 Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę wózka widłowego do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 917.2 KiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (DOCX, 86.1 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 109 KiB)
9 2018-02-20 2018-03-05 10:00:00 Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla obszarów gmin Bledzew, Przytoczna i Pszczew w powiecie międzyrzeckim, z wykorzystaniem techniki GNSS rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 120.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 219.4 KiB)
 • Zał. 1 - Formularz ofertowy (PDF, 73.3 KiB)
 • Zał. 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 98.3 KiB)
 • Zał. 2a - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 133.5 KiB)
 • Zał. 3 - Projekt umowy (PDF, 146.7 KiB)
 • Zał. 4 - Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia (PDF, 87.4 KiB)
 • Zał. 5 - Oświadczenie o przynależności (lub nie) do grupy kapitałowej (PDF, 144.2 KiB)
 • Zał. 6 - Wykaz wykonanych usług (PDF, 48.5 KiB)
 • Zał. 7 - Wykaz osób (PDF, 46.3 KiB)
 • Zał. 8 - Warunki techniczne. Założenia do modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla powiatu międzyrzeckiego (PDF, 162.5 KiB)
 • Informacja (PDF, 221.2 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 200.2 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 312.4 KiB)
10 2018-02-12 2018-02-26 12:00:00 Przebudowa pomieszczenia toalety na II piętrze oraz przebudowa pomieszczenia piwnicy na archiwum zakładowe w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, ul Przemysłowa 2 działka (nr ew.79/2) (Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U.2017.1579 j.t.) rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 218 KiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (PDF, 188.6 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 114.2 KiB)
 • Przedmiar robót - archiwum (PDF, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót - wc (PDF, 3.2 MiB)
 • Przedmiar robót - archiwum - instalacja elektryczna (PDF, 211.2 KiB)
 • Przedmiar robót - wc - instalacja elektryczna (PDF, 321.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 254.1 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 231.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu