ˆ

Informacja publiczna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2022-02-01 13:15:30 przez Tomasz Melonek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
Podmiot wykorzystujący informacje (użytkownik) jest zobowiązany do:
 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu;
 • informowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Starostwu Powiatowemu w Międzyrzeczu. W przypadku wykorzystywania takiej informacji warunkiem jest także obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
W przypadku udostępnienia wnioskodawcy przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu informacji (zakwalifikowanej przez udostępniającego) jako informacji do wyłącznego wykorzystania przez użytkownika, podmiot zobowiązany jest do zawarcia umowy z urzędem o wyłączne wykorzystywanie  informacji, która to umowa podlega publikacji.
 
Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w tym informacja o podstawie ich obliczania oraz informacja o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
 • Opłata za przygotowanie lub przekazanie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie, ustalona została w zarządzeniu starosty, stanowiącym załącznik do przedmiotowej informacji.
 • Czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji:
  • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzania wydruków i kserokopii,
  • koszty elektronicznych nośników danych,
  • koszty związane z dostarczeniem informacji (np. koszty przesyłki),
  • koszty pracy dodatkowej.
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz informacja o prawie do sprzeciwu.
 • W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).
 • Organem odwoławczym od decyzji, o których mowa w pkt 1 jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
 • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.), z tym że:
  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
  W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.Sprzeciw nie przysługuje gdy podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku, o umożliwienie ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie oraz informacje dotyczące dostępności informacji sektora publicznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Międzyrzecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Leśny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-01 13:12:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Melonek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-01 13:15:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Melonek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-05 11:03:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony