ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ponowne wykorzystywanie informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
Podmiot wykorzystujący informacje jest zobowiązany do:
 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
 • informowania o przetworzeniu informacji wykorzystanej
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Starostwu Powiatowemu w Międzyrzeczu. W przypadku wykorzystywania takiej informacji warunkiem jest także obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
W przypadku udostępnienia wnioskodawcy przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu informacji (zakwalifikowanej przez udostępniającego) jako informacji do wyłącznego wykorzystania przez użytkownika, podmiot zobowiązany jest do zawarcia umowy z urzędem o wyłączne wykorzystywanie  informacji, która to umowa podlega publikacji.
 
2. Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w tym podstawie ich obliczania, jeżeli zostały przez niego ustalone, oraz informację o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
 1. Opłata za przygotowanie lub przekazanie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie, ustalona została w zarządzeniu starosty, stanowiącym załącznik do przedmiotowej informacji.
 2. Czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji:
 • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzania wydruków i kserokopii
 • koszty elektronicznych nośników danych
 • koszty związane z dostarczeniem informacji  (np. koszty przesyłki)
 • koszty pracy dodatkowej
3. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.
 1. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), co oznacza, że wnioskodawca może się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), z tym że:
  - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi
  - skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę
 3. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.
  Sprzeciw nie przysługuje w przypadku wniosku dotyczącego umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Międzyrzecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Leśny
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Leśny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-24 13:40:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Melonek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-24 13:52:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Melonek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-16 05:57:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6514 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »