ˆ

Ochrona danych osobowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Oświadczenia majątkowe - klauzula informacyjna

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-17 13:08:45 przez Tomasz Melonek

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, że:
 1. w związku ze złożeniem przez Członka Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osobę zarządzająca i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu Starosty Międzyrzeckiego do Starosty Międzyrzeckiego Administratorem danych osobowych jest Starosta Międzyrzecki, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2 w Międzyrzeczu (66-300),
 2. Administratorem danych osobowych w zakresie oświadczeń składanych do Przewodniczącego Rady przez radnych Powiatu Międzyrzeckiego jest Przewodniczący Rady Powiatu Międzyrzeckiego, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2 w Międzyrzeczu (66-300),
 3. Administratorem danych osobowych w publikowanych oświadczeniach majątkowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu jest Starosta Międzyrzecki z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2 w Międzyrzeczu (66-300),
 4. Starosta Międzyrzecki wyznaczył Inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: ,
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych związanego z przyjmowaniem, analizą, przechowywaniem, analizą, przekazywaniem do właściwych organów i instytucji oraz publikacją, przy czym publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości,
 6. podstawą prawną przetwarzania danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jest art. 25c oraz art. 25d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 7. podanie przez Panią/ Pana danych zawartych w formularzu oświadczenia majątkowego jest obligatoryjne i wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Dz. U. Nr 34, poz. 283 oraz z 2017 r. poz. 2019);
 8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych podanych w oświadczeniu będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa; natomiast informacje podlegające publikacji zawarte w oświadczeniach majątkowych w części A są jawne, w związku z tym udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, co oznacza, że odbiorcą opublikowanych oświadczeń mogą być wszystkie osoby korzystające z BIP Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu,
 9. posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
  • żądania ich sprostowania zgodnie z art. 16 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
  • wniesienie skargi o naruszenie zasad ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Międzyrzecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Pukaczewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-17 13:06:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Melonek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-17 13:08:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Melonek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-17 13:08:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony