ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ochrona danych osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ochrona danych osobowych - obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), podajemy n/w informacje:
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Międzyrzecki - Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2.
Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
 • osobiście podczas wizyty w starostwie
 • listownie: 66-300 Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą
 • telefonicznie 95 742-84-10
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Krzysztof Pukaczewski - z którym można skontaktować się poprzez email: . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:
 • wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo żądania do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo żądania do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo żądania do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 
Podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w naborze, a zakres danych wynika z wymogu ustawowego.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pozyskane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Międzyrzecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Leśny
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Leśny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-14 09:53:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Melonek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-14 09:55:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Melonek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-17 12:33:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5932 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »