ˆ

Kadencja 2018 - 2024

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Interpelacja radnego Krzysztofa Marca z dnia 31 stycznia 2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dotyczy: funkcjonowania Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o.

Interpelacja radnej Haliny Banaszkiewicz z dnia 7 grudnia 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dotyczy: funkcjonowania Szpitala Międzyrzeckiego.

Interpelacja radnej Haliny Banaszkiewicz z dnia 6 grudnia 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dotyczy: zawieszenia działalności Oddziału Położniczo - Noworodkowego Szpitala Międzyrzeckiego.

Interpelacja radnej Agaty Smoleń z dnia 27 września 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dotyczy: opracowania Lokalnego Programu Rozwoju Usług Społecznych dla Powiatu Międzyrzeckiego.

Interpelacja radnej Agaty Smoleń z dnia 27 września 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dotyczy: spotkania roboczego z udziałem Zarządu, radnych oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w celu ponownego pochylenia się nad dokumentem Planu Inwestycji Drogowych na lata 2021-2025 i wprowadzenia zmian.

Interpelacja radnego Krzysztofa Marca z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dotyczy: remontu ulicy Marcinkowskiego w Międzyrzeczu.

Interpelacja radnego Krzysztofa Marca z dnia 31 maja 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dotyczy: wniosek o wydanie opinii w sprawie ubytku wody w Jeziorze Głębokie.

Interpelacja radnego Mieczysława Kurysia z dnia 7 marca 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dotyczy: bezpieczeństwa mieszkańców na drogach powiatowych w sołectwach w Gminie Trzciel.

Interpelacja radnego Tomasza Jarmolińskiego z dnia 25 stycznia 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dotyczy: przewozów kolejowych Polregio w Województwie Lubuskim.

Interpelacja radnego Jerzego Gądka z dnia 12 stycznia 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dotyczy: nie uregulowanych składek na rzecz ZUS przez Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.

Nawigacja między stronami listy informacji