ˆ

Wybory samorządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Międzyrzeczu

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Wyniki wyborów z dnia 21.10.2018 roku do Rady Powiatu Międzyrzeckiego