ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Oświadczenie w sprawie dostępności
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl.
 
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl jest zgodna pod względem technicznym, częściowo zgodna pod względem treści w niej zawartej z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858):
- serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów
- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-03-31.
 
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
 1. Publikacja strony http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl - 2013-02-22.
 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
 3. Dostępna w serwisie http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl skróty klawiaturowe (accesskey):
  1. [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
  2. [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
  3. [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
  4. [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
  5. [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
 4. Pod adresem http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl dostępne są:
  1. Dane teleadresowe siedziby Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
 5. Pod adresem https://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/207/1613/Deklaracja_dostepnosci/ dostępne są:
  1. Informacje o dostępności architektonicznej
  2. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
  3. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 6. Pod adresem http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/redaktorzy/35/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu w polu Adresat - Melonek Tomasz lub Makowski Damian, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
 7. Pod adresem http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/redaktorzy/5/ dostępny jest numer telefonu 95 742-84-26, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl była na poziomie WCAG 2.1.
 
 • Dostępność architektoniczna
Budynek Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Dogodne wejście znajduje się od frontu. Budynek wyposażony jest w podjazd, przy którym znajduje się specjalnie wydzielone i oznaczone miejsce. Dodatkowo na parkingu wydzielone są 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku znajdują się 2 windy.
Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się przy windach na parterze i na drugim piętrze budynku.
Na parterze budynku, wchodząc na hol zaraz po prawej stronie jest wejście do biura obsługi alternatywnej dla osób z niepełnosprawnością – pokój nr 10. Biuro to jest wyposażone w pętlę indukcyjną. Ponadto na 1 piętrze budynku w sekretariacie znajduje się przenośna pętla indukcyjna oraz przenośna lupa elektroniczna.
 
Posiadamy opracowaną procedurę dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu oraz ustaloną procedurę obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Międzyrzecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Melonek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-31 14:12:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Melonek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-31 14:14:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Damian Makowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-01 14:53:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2451 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Koordynator dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Koordynator dostępności w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu
Wioletta Didenkow
tel. 504 249 850, 95 742 84 22
email:
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00
 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.
Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Międzyrzecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Didenkow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-27 09:50:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Melonek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-27 11:17:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Melonek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-17 11:12:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1687 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »