ˆ

Strategie i programy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Międzyrzeckim na lata 2016-2025

Program ochrony środowiska dla Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021