ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zadania i status Powiatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Status Powiatu

Powiat Międzyrzecki został utworzony 1 stycznia 1999r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia powiatów.

Zadania Powiatu

1) Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponad gminnym w zakresie:
a) edukacji publicznej,
b) promocji i ochrony zdrowia,
c) pomocy społecznej,
d) polityki pro rodzinnej,
e) wspierania osób niepełnosprawnych,
f) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
g) kultury i ochrony dóbr kultury,
h) kultury fizycznej i turystyki,
i) geodezji, kartografii i katastru,
j) gospodarki nieruchomościami,
k) administracji architektoniczno-budowlanej,
l) gospodarki wodnej,
m) ochrony środowiska i przyrody,
n) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
o) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
p) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
q) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
r) ochrony praw konsumenta,
s) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
t) obronności,
u) promocji powiatu,
v) współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2) Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
3) Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
4) Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
5) Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jaj zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
6) Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Międzyrzecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Melonek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Melonek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-25 09:01:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-26 12:00:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-30 10:05:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16817 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »