ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Program współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Międzyrzeckiego w 2024 roku

Oferta uproszczona organizacji pozarządowej

Konsultacje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 r.

Program współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania - nieodpłatna pomoc prawna w 2023 roku

Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2023 r.

Nawigacja między stronami listy informacji