ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Program współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania - nieodpłatna pomoc prawna w 2023 roku

Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2023 r.

Konsultacje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Oferta organizacji pozarządowej

Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.

Oferta organizacji pozarządowej

Nawigacja między stronami listy informacji