ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Oferta organizacji pozarządowej

Oferta organizacji pozarządowej

Oferta organizacji pozarządowej

Program współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie punktu NPP/NPO oraz edukacji prawnej w 2022 r.

Oferta w trybie pozakonkursowym

Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022 r.

Konsultacje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Oferta w trybie pozakonkursowym

Oferta w trybie pozakonkursowym

Nawigacja między stronami listy informacji