ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Oferta w trybie pozakonkursowym

Oferta w trybie pozakonkursowym

Oferta w trybie pozakonkursowym

Oferta w trybie pozakonkursowym

Wyniki otwartego konkursu ofert

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku

Nawigacja między stronami listy informacji