ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020

Program współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Konsultacje do Programu współpracy na 2020 rok

Wyniki III otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 roku

Oferta w trybie pozakonkursowym

III konkurs ofert na realizację zadań w 2019 r dla organizacji pozarządowych

Wyniki II otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 roku

II konkurs ofert na realizację zadań w 2019 r dla organizacji pozarządowych

Program współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych

Nawigacja między stronami listy informacji