ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o ofercie organizacji pozarządowej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku

Program współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku

Wynik otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r.

Konkurs ofert na realizację zadań w 2019 r dla organizacji pozarządowych

Informacja o ofercie organizacji pozarządowej

Wyniki konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na rok 2019

Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

Nawigacja między stronami listy informacji