ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rozstrzygnięcie konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w Skwierzynie

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

Wynik otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2017 roku

Ogłoszenie o konkurs​ie ofert na realizację zadań publicznych​ w 2017 roku​

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Nawigacja między stronami listy informacji