ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu międzyrzeckiego na rok 2017

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

Wynik otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2016 roku

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu międzyrzeckiego na rok 2016

Ogłoszenie o konkurs​ie ofert na realizację zadań publicznych​ w 2016 roku​

Pomoc prawna - wyniki konkursu

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu międzyrzeckiego na rok 2016 w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Konsultacje w sprawie projektu pn. Program współpracy powiatu międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Nawigacja między stronami listy informacji