ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
125.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
Nr aktu prawnego
124.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LIX.239.23
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz kosztów powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu z powodu ustania przyczyny jego usunięcia
Nr aktu prawnego
LIX.238.23
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia “Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.”.
Nr aktu prawnego
LIX.237.23
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-11-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 r.
Nr aktu prawnego
123.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-11-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
122.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-11-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bledzew na lata 2024-2027”
Nr aktu prawnego
121.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-11-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wydania opinii o pozbawieniu odcinka drogi kategorii drogi powiatowej
Nr aktu prawnego
120.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-11-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert z zakresu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
119.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji