ˆ

Najnowsze artykuły

Lista informacji

Protokół nr LXIV sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 20.03.2024 r.

Harmonogram posiedzeń Zarządu Powiatu w II kwartale 2024 r.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28.03.2024 r.

Komunikat o posiedzeniu Zarządu Powiatu

Program LXV sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego

Oferta uproszczona organizacji pozarządowej

Protokół nr 258 z posiedzenia Zarządu w dniu 20.03.2024 r.

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Międzyrzeckiego - kwiecień 2024 r.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26.03.2024 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Nawigacja między stronami listy informacji