ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-04-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:43:38 Upublicznienie elementu informacja Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12.04.2024 r. Tomasz Melonek

Zmiany z dnia: 2024-04-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:05:07 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Rejestr zgłoszeń - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o zgłoszeniach budowy obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę Tomasz Melonek
14:05:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rejestr zgłoszeń - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o zgłoszeniach budowy obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę Tomasz Melonek
14:00:15 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 4.2024 Tomasz Melonek
13:49:09 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych Tomasz Melonek
13:49:09 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - skan - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych Tomasz Melonek
13:48:40 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych Tomasz Melonek
13:48:40 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych Tomasz Melonek

Zmiany z dnia: 2024-04-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:47:16 Upublicznienie elementu Oświadczenia majątkowe - załącznik Oświadczenie majątkowe - Nazwa elementu do którego przynależy: Jerzy Gądek Stanisław Kozłowski
13:47:00 Deaktywacja elementu Oświadczenia majątkowe - załącznik Oświadczenie majątkowe - Nazwa elementu do którego przynależy: Jerzy Gądek Stanisław Kozłowski

Nawigacja między stronami listy informacji