ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 19

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Międzyrzecki 33
Zadania i status Powiatu 23235
Władze Powiatu 26770
Statut Powiatu 14527
Finanse Powiatu 0
Budżet Powiatu 66102
Sprawozdania z wykonania budżetu 32851
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 11929
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 7070
Sprawozdania, w tym inf. dot. art. 37 Ustawy o finansach publicznych 50811
Bilanse 2963
Majątek Powiatu 8042
Raport o stanie Powiatu 4117
Strategie i programy 11417
Ogłoszenia 24326
Kontrole 0
Kontrole w jednostkach 36467
Jednostki organizacyjne 17954
Powiatowe inspekcje i służby 9779
Stowarzyszenia i fundacje 9802
Uchwały Zgromadzenia Wspólników Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. 2278
Wybory samorządowe 10554
Zarząd Powiatu 23
Skład Zarządu 45106
Zadania Zarządu 8003
Terminy i porządek posiedzeń 67
Kadencja 2024 - 2029 1366
Kadencja 2018 - 2024 114297
Kadencja 2014 - 2018 80625
Kadencja 2010 - 2014 48316
Protokoły z posiedzeń 0
Kadencja 2024 - 2029 476
Kadencja 2018 - 2024 95659
Kadencja 2014 - 2018 86374
Kadencja 2010 - 2014 73998
Rada Powiatu 131
Skład Rady 61228
Kompetencje Rady 8273
Terminy i program sesji 0
Kadencja 2024 - 2029 2210
Kadencja 2018 - 2024 42140
Kadencja 2014 - 2018 127028
Kadencja 2010 - 2014 78548
Plan pracy Rady 6
Kadencja 2018 - 2024 5391
Kadencja 2014 - 2018 11520
Kadencja 2010 - 2014 10742
Komisje Rady 0
Kadencja 2018 - 2024 5825
Kadencja 2014 - 2018 6675
Kadencja 2010 - 2014 9162
Terminy i program komisji 180
Kadencja 2024 - 2029 298
Kadencja 2018 - 2024 30996
Kadencja 2014 - 2018 81859
Interpelacje 4401
Kadencja 2018 - 2024 46254
Kadencja 2014 - 2018 108296
Kadencja 2010 - 2014 126553
Wzór interpelacji 6723
Plan pracy komisji 0
Kadencja 2018 - 2024 5675
Kadencja 2014 - 2018 11206
Kadencja 2010 - 2014 8658
Protokoły z sesji 0
Kadencja 2024 - 2029 706
Kadencja 2018 - 2024 33835
Kadencja 2014 - 2018 75474
Kadencja 2010 - 2014 60159
Transmisje sesji Rady Powiatu 28725
Informacje Rady Powiatu 632
Starostwo Powiatowe 6796
Wydziały 205768
Audytor Wewnętrzny 9802
Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 9010
Biuro Rady Powiatu 8343
Biuro Starosty 13362
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 9188
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 8910
Wydział Architektury i Budownictwa 36621
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji 24474
Wydział Finansów 8763
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 21970
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 19801
Wydział Komunikacji i Dróg 94154
Wydział Organizacyjny 9673
Wydział Ochrony Środowiska 14041
Schemat organizacyjny 13161
Regulaminy 70285
Obwieszczenia, informacje Starosty 11041
Finanse starostwa 0
Bilanse 3777
Plan finansowy 13993
Lobbing 10232
Rejestry 526
Rejestr informacji o środowisku 602
Rejestr instytucji kultury 1026
Rejestr zbiorów danych osobowych 519

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Kontakty 85653
NIP, REGON, nr kont 25265
Najnowsze artykuły 23019
Jak załatwić 1445663
Wydziały 781702
Sprawy 788773
Przetargi 153368
Zamówienia publiczne 269246
Aktualne 241181
W toku 134576
Wyniki 158047
Archiwalne 161792
Wyniki innych postępowań 124616
Zamówienia do 30.000 euro - archiwum 46705
Plan zamówień publicznych 20625
Platforma - Asystent Postępowania 1075
Postępowania - Zarząd Powiatu 0
Postępowania - Starostwo Powiatowe 0
Akty prawne 1662067
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych 8420
Ogłoszenia o pracy 154246
Aktualne 38879
W toku 49145
Wyniki 226655
Oświadczenia majątkowe 984301
Wzory oświadczeń majątkowych 7359
Klauzula informacyjna 0
Petycje 6896
Nieodpłatna pomoc prawna 23467
Organizacje pozarządowe 123459
Informacja publiczna 17138
Geoportal 0
e-budownictwo 0
Wybory samorządowe 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania z BIP 13847
Ochrona danych osobowych 19809
Cyberbezpieczeństwo 0
Deklaracja dostępności 5224
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 587
Dostępność 664
Mapa serwisu 7241
Redakcja biuletynu 7186
Kontakt 126636
Rejestr zmian 2457915
Statystyki 6804
« powrót do poprzedniej strony