ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Międzyrzecki 33
Zadania i status Powiatu 15099
Władze Powiatu 22396
Statut Powiatu 11131
Finanse Powiatu 0
Budżet Powiatu 49861
Sprawozdania z wykonania budżetu 24141
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4690
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 5098
Sprawozdania, w tym inf. dot. art. 37 Ustawy o finansach publicznych 38820
Bilanse 374
Majątek Powiatu 5670
Raport o stanie Powiatu 485
Strategie i programy 9309
Ogłoszenia 3523
Kontrole 0
Kontrole w jednostkach 31506
Jednostki organizacyjne 13114
Stowarzyszenia i fundacje 1391
Powiatowe inspekcje i służby 7036
Uchwały Zgromadzenia Wspólników Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. 712
Wybory 1390
Zarząd Powiatu 23
Skład Zarządu 32514
Zadania Zarządu 6660
Terminy i porządek posiedzeń 3
Kadencja 2018 - 2023 16972
Kadencja 2014 - 2018 30740
Kadencja 2010 - 2014 18834
Protokoły z posiedzeń 0
Kadencja 2018 - 2023 14329
Kadencja 2014 - 2018 42588
Kadencja 2010 - 2014 50325
Rada Powiatu 21
Skład Rady 40745
Kompetencje Rady 6759
Terminy i program sesji 0
Kadencja 2018 - 2023 9950
Kadencja 2014 - 2018 103125
Kadencja 2010 - 2014 68100
Plan pracy Rady 6
Kadencja 2018 - 2023 1466
Kadencja 2014 - 2018 9637
Kadencja 2010 - 2014 9341
Komisje Rady 0
Kadencja 2018 - 2023 1796
Kadencja 2014 - 2018 5844
Kadencja 2010 - 2014 7718
Terminy i program komisji 180
Kadencja 2018 - 2023 4879
Kadencja 2014 - 2018 64653
Interpelacje 0
Wzór interpelacji 5713
Kadencja 2018 - 2023 17875
Kadencja 2014 - 2018 87720
Kadencja 2010 - 2014 110920
Plan pracy komisji 0
Kadencja 2018 - 2023 1603
Kadencja 2014 - 2018 9452
Kadencja 2010 - 2014 7577
Protokoły z sesji 0
Kadencja 2018 - 2023 6235
Kadencja 2014 - 2018 62581
Kadencja 2010 - 2014 53597
Transmisje sesji Rady Powiatu 10738
Starostwo Powiatowe 1989
Wydziały 138550
Audytor Wewnętrzny 7408
Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 6734
Biuro Rady Powiatu 5978
Biuro Starosty 10256
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6608
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 6921
Wydział Architektury i Budownictwa 25842
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji 17196
Wydział Finansów 6589
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 14593
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 12535
Wydział Komunikacji i Dróg 59371
Wydział Organizacyjny 7046
Wydział Ochrony Środowiska 9921
Schemat organizacyjny 10261
Regulaminy 54982
Obwieszczenia, informacje Starosty 1534
Finanse starostwa 0
Bilanse 498
Plan finansowy 1658
Lobbing 6074

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Kontakty 65836
Elektroniczna skrzynka podawcza 33734
NIP, REGON, nr kont 20251
Jak załatwić 1133690
Wydziały 636344
Sprawy 633182
Geoportal 0
Rejestracja pojazdów 0
Najnowsze artykuły 16412
Przetargi 98739
Zamówienia publiczne 163157
Platforma e-Zamawiający 0
Aktualne 162347
W toku 92144
Wyniki 107318
Archiwalne 107662
Wyniki innych postępowań 86645
Zamówienia do 30.000 euro 32592
Plan zamówień publicznych 6197
Oświadczenia majątkowe 743462
Wzory oświadczeń majątkowych 5569
Akty prawne 1210164
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych 6704
Nieodpłatna pomoc prawna 17529
Ogłoszenia o pracy 101069
Aktualne 30702
W toku 35467
Wyniki 172650
Rejestry 779
Wykaz prowadzonych rejestrów 13940
Rejestr informacji o środowisku 7635
Rejestr instytucji kultury 7994
Rejestr zbiorów danych osobowych 5456
Organizacje pozarządowe 45095
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 12266
Ponowne wykorzystywanie informacji 11606

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania z BIP 10854
Ochrona danych osobowych 11892
Archiwum BIP 0
Rejestr zmian 2063469
Redakcja biuletynu 5485
Mapa serwisu 5606
Kontakt 98921
Statystyki 5510
« powrót do poprzedniej strony