ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 11

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Międzyrzecki 33
Zadania i status Powiatu 21023
Władze Powiatu 25200
Statut Powiatu 13482
Finanse Powiatu 0
Budżet Powiatu 58959
Sprawozdania z wykonania budżetu 29373
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 9209
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 6391
Sprawozdania, w tym inf. dot. art. 37 Ustawy o finansach publicznych 46032
Bilanse 1854
Majątek Powiatu 7227
Raport o stanie Powiatu 2839
Strategie i programy 10766
Ogłoszenia 18921
Kontrole 0
Kontrole w jednostkach 34800
Jednostki organizacyjne 16291
Powiatowe inspekcje i służby 8642
Stowarzyszenia i fundacje 7476
Uchwały Zgromadzenia Wspólników Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. 1753
Wybory samorządowe 4493
Zarząd Powiatu 23
Skład Zarządu 41250
Zadania Zarządu 7593
Terminy i porządek posiedzeń 67
Kadencja 2018 - 2024 74722
Kadencja 2014 - 2018 59870
Kadencja 2010 - 2014 36052
Protokoły z posiedzeń 0
Kadencja 2018 - 2024 65111
Kadencja 2014 - 2018 70447
Kadencja 2010 - 2014 65092
Rada Powiatu 129
Skład Rady 53553
Kompetencje Rady 7731
Terminy i program sesji 0
Kadencja 2018 - 2024 30751
Kadencja 2014 - 2018 118228
Kadencja 2010 - 2014 74451
Plan pracy Rady 6
Kadencja 2018 - 2024 4053
Kadencja 2014 - 2018 10951
Kadencja 2010 - 2014 10279
Komisje Rady 0
Kadencja 2018 - 2024 4343
Kadencja 2014 - 2018 6410
Kadencja 2010 - 2014 8690
Terminy i program komisji 180
Kadencja 2018 - 2024 20408
Kadencja 2014 - 2018 75402
Interpelacje 1
Kadencja 2018 - 2024 37290
Kadencja 2014 - 2018 100701
Kadencja 2010 - 2014 120175
Wzór interpelacji 6417
Plan pracy komisji 0
Kadencja 2018 - 2024 4194
Kadencja 2014 - 2018 10535
Kadencja 2010 - 2014 8276
Protokoły z sesji 0
Kadencja 2018 - 2024 22694
Kadencja 2014 - 2018 70220
Kadencja 2010 - 2014 57535
Transmisje sesji Rady Powiatu 19465
Informacje Rady Powiatu 374
Starostwo Powiatowe 6685
Wydziały 167351
Audytor Wewnętrzny 8937
Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 7999
Biuro Rady Powiatu 7291
Biuro Starosty 11998
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 7994
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 8176
Wydział Architektury i Budownictwa 31818
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji 21666
Wydział Finansów 7959
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 19051
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 17657
Wydział Komunikacji i Dróg 79433
Wydział Organizacyjny 8568
Wydział Ochrony Środowiska 12319
Schemat organizacyjny 12004
Regulaminy 64987
Obwieszczenia, informacje Starosty 7155
Finanse starostwa 0
Bilanse 2561
Plan finansowy 8453
Lobbing 8654
Rejestry 154
Rejestr informacji o środowisku 155
Rejestr instytucji kultury 220
Rejestr zbiorów danych osobowych 126

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Kontakty 80014
NIP, REGON, nr kont 23829
Najnowsze artykuły 21780
Jak załatwić 1354955
Wydziały 727131
Sprawy 729197
Przetargi 140539
Zamówienia publiczne 235136
Aktualne 218201
W toku 110215
Wyniki 131360
Archiwalne 131877
Wyniki innych postępowań 103354
Zamówienia do 30.000 euro - archiwum 45426
Plan zamówień publicznych 17905
Platforma - Asystent Postępowania 902
Postępowania - Zarząd Powiatu 0
Postępowania - Starostwo Powiatowe 0
Akty prawne 1477285
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych 7929
Ogłoszenia o pracy 142749
Aktualne 37162
W toku 46957
Wyniki 215078
Oświadczenia majątkowe 900043
Wzory oświadczeń majątkowych 6844
Klauzula informacyjna 0
Petycje 1426
Nieodpłatna pomoc prawna 21604
Organizacje pozarządowe 104904
Informacja publiczna 14975
Geoportal 0
e-budownictwo 0
Wybory samorządowe 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania z BIP 12651
Ochrona danych osobowych 16864
Cyberbezpieczeństwo 0
Deklaracja dostępności 3529
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 352
Dostępność 248
Mapa serwisu 6486
Redakcja biuletynu 6517
Kontakt 117796
Rejestr zmian 2292722
Statystyki 6270
« powrót do poprzedniej strony