ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2021-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o. o. w Międzyrzeczu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 100.3 KiB)
 • Unieważnienie - skan (PDF, 382.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 128.3 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2021-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Cyfryzacja i informatyzacja materiałów archiwalnych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (skanowanie operatów technicznych)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 86.2 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 137.9 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - skan (PDF, 364.7 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2021-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wybór Wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Międzyrzeckiego przez okres 24 miesięcy z przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeżeli wymaga tego zmiana Operatora) a także usług mobilnego dostępu do Internetu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert - skan (PDF, 1.6 MiB)
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 297.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo cenowy (DOCX, 24.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Dane uczestników (jednostek organizacyjnych) (DOCX, 19.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania - skan (PDF, 298.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 126.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania - skan (PDF, 120.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 120.5 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 125.2 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - skan (PDF, 173.4 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2021-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-23 10:10:00
Tytuł zamówienia publicznego
Warsztaty pt. „Alchemia fotografii- szlachetne techniki, plener”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 122.7 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - skan (PDF, 179 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2021-09-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o. o. w Międzyrzeczu oraz dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o. o. w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.8 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - skan (PDF, 534.6 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 144.4 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2021-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Analiza sposobów uzupełnienia wody (w tym jednorazowego), w jeziorze Głębokie i zalecenie do zastosowania wybranej metody oraz przedstawienie innych wariantów renaturyzacji jeziora.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 31.6 KiB)
 • Zaproszenie do składania ofert - skan (PDF, 870.3 KiB)
 • Formularz ofertowo-cenowy (DOCX, 21.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 14.7 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 41.9 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 18.8 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (DOCX, 19.3 KiB)
 • Opracowanie kartograficzne - 1 (JPG, 11.9 MiB)
 • Opracowanie kartograficzne - 2 (JPG, 4.9 MiB)
 • Opracowanie kartograficzne - 3 (JPG, 4.8 MiB)
 • Opracowanie kartograficzne - 4 (JPG, 3.8 MiB)
 • Pytania (PDF, 3.4 MiB)
 • Odpowiedź na pytania - skan (PDF, 342 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 161.6 KiB)
 • Odpowiedź na wniosek - skan (PDF, 394.4 KiB)
 • Odpowiedź na wniosek (PDF, 165 KiB)
 • Pytanie (PDF, 448.9 KiB)
 • Odpowiedź - skan (PDF, 193.9 KiB)
 • Odpowiedź (PDF, 109.3 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 126.1 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - skan (PDF, 174.6 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2021-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Międzyrzeckiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 130 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - skan (PDF, 390 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2021-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert na: Analiza i wskazanie dopuszczalnych sposobów uzupełnienia niedoborów wody w jeziorze Głębokie z określeniem szacunkowych kosztów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 251 KiB)
 • Zaproszenie do składania ofert - skan (PDF, 797.9 KiB)
 • Zał. 1 - formularz ofertowo-cenowy (DOCX, 21.4 KiB)
 • Zał. 2 - oświadczenie (DOCX, 14.6 KiB)
 • Zał. 3 - wzór umowy (DOCX, 40.9 KiB)
 • Zał. 4 - wykaz osób (DOCX, 18.7 KiB)
 • Zał. 5 - wykaz wykonanych usług (DOCX, 19.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 95.7 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2021-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o. o. w Międzyrzeczu oraz dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o. o. w Skwierzynie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Unieważnienie - skan (PDF, 223.6 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 125.1 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2021-06-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Cyfryzacja i informatyzacja materiałów archiwalnych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (skanowanie operatów technicznych)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 153 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - skan (PDF, 361.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji