ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 413.3 KiB)
 • Zaproszenie do składania ofert - skan (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Projekt umowy (DOCX, 31.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz wykonywanych dostaw (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zobowiązaniu się wykonawcy do nieodpłatnego odbioru tablic przeznaczonych do kasacji (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 – RODO (DOCX, 22.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 274.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - skan (PDF, 186.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie pracowni technika organizacji reklamy oraz wyposażenie laboratorium reklamy w CKZiU w Międzyrzeczu. Wyposażenie laboratorium reklamy w CKZiU w Międzyrzeczu.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 101.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 118.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - skan (PDF, 325.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostosowanie baz danych geodezyjnych prowadzonych w powiecie międzyrzeckim do wymogów nowych rozporządzeń w zakresie geodezji i kartografii. Cyfryzacja wskazanych przez zamawiającego dokumentów tj. rejestrów i skorowidzów wytworzonych przez służby geodezyjne prowadzące ewidencję gruntów i budynków wchodzących w skład zasobu PODGiK w Międzyrzeczu.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 87 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 150.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - skan (PDF, 230.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doposażenie pracowni IT dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 101.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 113.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - skan (PDF, 173.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert na Dostawa: papieru, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w 2022 roku dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 250.1 KiB)
 • Zaproszenie do składania ofert - skan (PDF, 740 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo cenowy (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Projekt umowy (DOCX, 32.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Projekt umowy - załącznik do umowy (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik nr 4.1 – Arkusz wycen - materiały biurowe (DOCX, 71 KiB)
 • Załącznik nr 4.2 – Arkusz wycen - papier (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 4.3 – Arkusz wycen - materiały eksploatacyjne (DOCX, 28.6 KiB)
 • Unieważnienie - skan (PDF, 98.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 139 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o. o. w Międzyrzeczu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 100.3 KiB)
 • Unieważnienie - skan (PDF, 382.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 128.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert na: Analiza i wskazanie dopuszczalnych sposobów uzupełnienia niedoborów wody w jeziorze Głębokie z określeniem szacunkowych kosztów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 251 KiB)
 • Zaproszenie do składania ofert - skan (PDF, 797.9 KiB)
 • Zał. 1 - formularz ofertowo-cenowy (DOCX, 21.4 KiB)
 • Zał. 2 - oświadczenie (DOCX, 14.6 KiB)
 • Zał. 3 - wzór umowy (DOCX, 40.9 KiB)
 • Zał. 4 - wykaz osób (DOCX, 18.7 KiB)
 • Zał. 5 - wykaz wykonanych usług (DOCX, 19.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 95.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o. o. w Międzyrzeczu oraz dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o. o. w Skwierzynie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Unieważnienie - skan (PDF, 223.6 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 125.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Międzyrzeckiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Unieważnienie (PDF, 126.5 KiB)
 • Unieważnienie - skan (PDF, 166.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kredyt długoterminowy złotówkowy dla Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 11 594 358,00 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci wykupu obligacji
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 46.9 KiB)
 • Zał. 1 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Zał. 1a - oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał. 2 - formularz ofertowo-cenowy (DOC, 26.5 KiB)
 • Zał. 3 - oświadczenie wykonawcy - grupa kapitałowa (DOC, 44 KiB)
 • Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych (DOCX, 17.7 KiB)
 • Klauzula informacyjna (DOCX, 22 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 169.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji