ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-04-03
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 425.3 KiB)
 • Zaproszenie do składania ofert - skan (PDF, 534.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Projekt umowy (DOCX, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz wykonywanych dostaw (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zobowiązaniu się wykonawcy do nieodpłatnego odbioru tablic przeznaczonych do kasacji (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 – RODO (DOCX, 22.6 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 286.7 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - skan (PDF, 233.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 413.3 KiB)
 • Zaproszenie do składania ofert - skan (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Projekt umowy (DOCX, 31.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz wykonywanych dostaw (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zobowiązaniu się wykonawcy do nieodpłatnego odbioru tablic przeznaczonych do kasacji (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 – RODO (DOCX, 22.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 274.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - skan (PDF, 186.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 105.8 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 130.9 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - skan (PDF, 291.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyposażenia specjalistyczne dla całego OPW, zwane „pakietem szkoleniowym OPW” na rok szkolny 2023/2024
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 318.9 KiB)
 • Zaproszenie do składania ofert - skan (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy (DOCX, 18.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Projekt umowy (DOCX, 24.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Opis techniczny (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 159.6 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - skan (PDF, 187.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru nad realizacją robót projektowych, budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i planowanych do realizacji w ramach zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej STREET WORKOUT przy LO w Międzyrzeczu wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu., dofinansowanego przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 374.4 KiB)
 • Zaproszenie do składania ofert - skan (PDF, 707.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy (DOCX, 23.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Wzór umowy (DOCX, 32.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług (DOCX, 27.9 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 124.6 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - skan (PDF, 245.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert na: Świadczenie usług pocztowych, e-doręczeń, publicznej usługi hybrydowej oraz POCZTEX na potrzeby Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w zakresie odbierania z budynku Starostwa i doręczania do Adresata przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą), a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na rzecz Starostwa Powiatowego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 marca 2022 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1640 t.j.) oraz ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 2023.0.285 t.j.)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 314.2 KiB)
 • Zaproszenie do składania ofert - skan (PDF, 758.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy (DOC, 112.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Upoważnienie (DOCX, 15.2 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 114.7 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - skan (PDF, 243.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert na: Dostawa papieru, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w 2024 roku dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 233.1 KiB)
 • Zaproszenie do składania ofert - skan (PDF, 701 KiB)
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy (DOCX, 22.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Wzór umowy (DOCX, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4.1 – Arkusz wycen - papier (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 4.2 – Arkusz wycen - materiały biurowe (DOCX, 66.5 KiB)
 • Załącznik nr 4.3 – Arkusz wycen - materiały eksploatacyjne (XLSX, 12 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 115.7 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - skan (PDF, 183 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-09-29
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 162.9 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - skan (PDF, 195.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-08-28
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: ,,Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 159.1 KiB)
 • Informacja o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 367.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja pracowni Firma symulacyjna, doposażenie pracowni logistycznej, doposażenie laboratorium reklamy, doposażenie pracowni reklamy dla CKZiU w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 61.9 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - skan (PDF, 452.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji