ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Oferta w trybie pozakonkursowym

Oferta w trybie pozakonkursowym

Oferta w trybie pozakonkursowym

Oferta w trybie pozakonkursowym

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Międzyrzeckiego w 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok

Program współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie punktu NPP/NPO oraz edukacji prawnej

Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 r.

Nawigacja między stronami listy informacji